Praktische informatie

Wie mag stemmen?
Waar mag u stemmen?In elk stembureau in de gemeente Someren. Locaties volgen nog.
Met een kiezerspas mag u overal in Nederland uw stem uitbrengen.
OndersteuningsverklaringenMogelijkheid tot afleggen van verklaringen van 9 april t/m 23 april
StempassenMoeten uiterlijk 23 mei in uw bezit zijn
Onderhandse volmachtIemand anders gaat met uw stempas stemmen, u zet een handtekening op de achterzijde van de stempas en geeft de andere een kopie van uw legitimatiebewijs mee.
Schriftelijke volmachtHiervoor moet een volmachtormulier worden ingevuld door de kiezer en door de persoon die gemachtigd wordt. De gemachtigde ontvangt bij goedkeuring van het verzoek een volmachtsbewijs waarmee de gemachtigde namens u kan stemmen. Een kopie van een identiteitsbewijs van de volmachtgever is hier niet nodig.
Stemmen vanuit buitenlandIs mogelijk, zie Den Haag - Kiezers buiten Nederland voor meer informatie.
KandidatenlijstMoeten uiterlijk 31 mei in uw bezit zijn.
Tellen stemmenDe stemmen worden op de dag van de verkiezingen op het betreffende stembureau geteld op partijniveau. Dag na de verkiezingen, 7 juni 2024, wordt de telling voortgezet op kandidaatniveau. Het tellen van de stemmen is een openbare gelegenheid en vindt plaats in het gemeentehuis van Someren.

O