Evenementen

 • Niet voor alle evenementen heeft u een vergunning nodig

Is uw evenement vergunningvrij?

Lees hier de voorwaarden.

Uw evenement is vergunningvrij indien het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Er zijn maximaal 150 personen aanwezig
 • Het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 24.00 uur
 • Muziek of ander geluid is te horen tussen 9.00 uur en 23.30 uur
 • Het evenement vindt niet plaats op een rijbaan van een hoofdweg
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten
 • Objecten (zoals partytent, barbecue, springkussen) mogen niet groter zijn dan 25m² per object
 • Er is een organisator

Vergunningvrij

 • Is uw evenement vergunningvrij maar gebruikt u het openbaar gebied (plein, weg) dan moet u dit melden
 • Melding indienen minimaal twee weken voor de activiteit
 • Een melding is gratis

Informeren omwonenden

 • Informeer alle omwonenden minimaal 2 weken voor uw evenement over:
  • wanneer de activiteit is
  • welke hinder ze mogelijk ondervinden, bijvoorbeeld geluidsoverlast of afsluiting van wegen
  • en waar ze met hun vragen of klachten terecht kunnen

Aanvragen vergunning

 • Aanvraag indienen minimaal 8 weken voor het evenement
 • Bij een grootschalig evenement (bv. muziekfestival) 12 weken van te voren
 • Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren
 • Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan neemt de gemeente deze niet in behandeling

Drank schenken

 • Als u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende dranken wilt schenken op een locatie die niet valt onder een Alcoholwetvergunning dan hebt u een ontheffing nodig
 • Via het aanvraagformulier van de evenementenvergunning kunt u deze ontheffing aanvragen
 • Vraagt u geen vergunning aan, dan kunt u de ontheffing apart aanvragen met het aanvraagformulier Alcoholwet (model C) (pdf, 143 kB) 
 • De ontheffing is geldig voor maximaal 12 aaneengesloten dagen

Tijdelijke aankondigingsborden

 • Als u voor uw evenement tijdelijke aankondigingsborden wilt plaatsen gelden hiervoor algemene regels

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Voor het brandveilig gebruik van 'niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d. zijn landelijke regels. U hebt geen vergunning nodig maar moet mogelijk wel een melding doen.

U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als:

 • u al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken heeft voor de activiteit
 • u een evenementenvergunning nodig heeft. In dat geval levert u namelijk de gegevens voor brandveiligheid al aan bij die aanvraag

U moet wel een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

 • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) plaatst. Bijvoorbeeld een bijeenkomsttent, tribune of een podium
 • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen
 • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
 • in een tijdelijke verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen

De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente. Hiervoor gebruikt u het Formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (pdf, 246 kB) .

Kosten

 • Afhankelijk van uw evenement

Meerjarenvergunning

 • U heeft een meerjarenvergunning ontvangen
 • Er zijn geen wijzigingen
 • U kunt de data doorgeven via het formulier meerjarenvergunning (pdf, 66 kB) 

Bekijk ook

 • In het evenementenbeleid (pdf, 816 kB)  vindt u een overzicht van alle geldende regels. Deze regels bepalen of een evenement wel of niet in aanmerking komt voor een vergunning

Kosten

 • Evenementenvergunning: €91,45
 • Aanvraag door lokale stichting/vereniging van sport en cultuur: € 22,86
 • Aanvraag door lokale ondernemersvereniging: € 45,73