Subsidie verenigingen

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van verenigingen. Kijk in de Algemene subsidieverordening 2018 of u in aanmerking komt.

Jaarlijkse subsidie

De aanvraag voor het kalenderjaar 2025 moet uiterlijk 1 mei 2024 binnen zijn. Bij te voegen stukken:

 • Financieel jaarverslag 2023
 • Begroting 2025
 • Indien van toepassing: ledenlijst per 1 april 2024
 • Activiteitenverslag 2023
 • Bij de eerste keer subsidieaanvraag ook de volgende stukken toevoegen:
  • Oprichtingsakte van de vereniging/stichting
  • Recente statuten van de vereniging/stichting
  • Recent document over uw financiële positie
  • Overzicht met gegevens van de bestuursleden

De verstrekking van jaarlijkse subsidies is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening en de volgende subsidieregelingen:

Eenmalige subsidie

Wilt u als vereniging of stichting een activiteit organiseren die bijdraagt aan de participatie, leefbaarheid en sociale kwaliteit in de gemeente Someren? Dan komt de activiteit, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk in aanmerking voor subsidie.Kijk daarvoor in de subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020.

De aanvraag moet u uiterlijk acht weken voordat de activiteit plaatsvindt, indienen. Als een aanvraag te laat is ingediend, kunnen we geen subsidie verlenen. Binnen acht weken ontvangt u het besluit. Deze termijn kan indien nodig verlengd worden.