Subsidie verenigingen

Jaarlijkse subsidie aanvragen

  • De aanvraag voor het kalenderjaar 2023 had vóór 1 mei 2022 binnen moeten zijn. 

Eenmalige subsidie aanvragen

Wilt u als vereniging of stichting een activiteit organiseren die bijdraagt aan de participatie, leefbaarheid en sociale kwaliteit in de gemeente Someren? Dan komt de activiteit, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk in aanmerking voor subsidie. Kijk daarvoor in de subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020.

  • De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend. Als een aanvraag te laat is ingediend kan er geen subsidie worden verleend
  • Binnen 8 weken ontvangt u het besluit. Deze termijn kan indien nodig verlengd worden