Subsidie verenigingen

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van verenigingen. Kijk in de Algemene subsidieverordening 2018 of u in aanmerking komt.

Jaarlijkse subsidie aanvragen

  • De aanvraag voor het kalenderjaar 2025 had vóór 1 mei 2024 binnen moeten zijn. 
  • Aanvragen voor het jaar kalenderjaar 2026 moet u vóór 1 mei 2025 indienen.

Eenmalige subsidie

Wilt u als vereniging of stichting een activiteit organiseren die bijdraagt aan de participatie, leefbaarheid en sociale kwaliteit in de gemeente Someren? Dan komt de activiteit, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk in aanmerking voor subsidie.Kijk daarvoor in de subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020.

De aanvraag moet u uiterlijk acht weken voordat de activiteit plaatsvindt, indienen. Als een aanvraag te laat is ingediend, kunnen we geen subsidie verlenen. Binnen acht weken ontvangt u het besluit. Deze termijn kan indien nodig verlengd worden.