Handtekening legaliseren

Sommige instanties willen zeker weten dat de handtekening die op een document staat, daadwerkelijk van u is. Om dat te kunnen garanderen, maakt u een afspraak bij de gemeente, waar u onder toeziend oog van een ambtenaar, het betreffende document ter plaatse ondertekend. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. Een handtekening laten legaliseren mag in elke Nederlandse gemeente.

Hoe laat ik mijn handtekening legaliseren?

  • Het laten legaliseren van uw handtekening dient u zelf te doen. U kunt dit niet door iemand anders laten doen
  • U tekent onder toeziend oog het betreffende document, zo wordt de echtheid van de handtekening gewaarborgd. De ambtenaar van de gemeente controleert de handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs.
  • De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw paspoort of identiteitskaart staat

Wat heb ik nodig?

  • Het document wat u wilt laten legaliseren
  • Uw geldige legitimatiebewijs

Wat kost het?

Het legaliseren van uw handtekening kost € 13,10,-.

Hoe lang duurt het?

Uw handtekening wordt direct gelegaliseerd. U krijgt het document dus gelijk weer mee.