Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs.

Aanvragen via de gemeente

Dit kan op afspraak in het gemeentehuis. Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag neemt u het aanvraagformulier VOG (pdf, 299 kB)  en een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Justis (onderdeel van Ministerie Justitie en Veiligheid) geeft de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd.

U kunt ook iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen. De gemachtigde brengt dan mee naar de afspraak:

  • het ingevulde, ondertekende en afgestempelde aanvraagformulier VOG (pdf, 299 kB) ;
  • geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (geen kopie);
  • het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier (pdf, 477 kB)  en een geldig legitimatiebewijs (geen kopie) van de gemachtigde;
  • een pinpas of contant geld.

Aanvragen via de werkgever

Dit kan alleen als uw toekomstige werkgever de aanvraag online voorbereidt. Deze aanvraag is goedkoper dan een aanvraag via de gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Er is een landelijke regeling voor vrijwilligers. Deze kunnen een VOG gratis aanvragen via de organisatie waarvoor ze werken.