Bezwaar belastingen

  • Doe dit binnen zes weken na dagtekening van het besluit of aanslagbiljet
  • Het maken van bezwaar is gratis
  • Het maken van bezwaar geeft geen recht tot uitstel van betaling
  • U krijgt schriftelijk bericht over de beslissing op uw bezwaar
  • Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088) 551 0000. 

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u online al uw lokale belastingzaken kunt regelen. 

Heeft u een andere melding of klacht?