Bezwaar belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen een belastingaanslag? Doe dit binnen zes weken na dagtekening van het besluit of aanslagbiljet. Het maken van bezwaar is gratis. Het maken van bezwaar geeft geen recht op uitstel van betaling.
U krijgt schriftelijk bericht over de beslissing op uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel (088) 551 00 00.

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.