Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  • Als u de gemeentelijke belasting niet of niet op tijd kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding, uitstel van betaling of een betalingsregeling
  • Uw verzoek geldt ook voor de zuiveringsheffing en watersysteemheffing. Bij kwijtschelding hoeft u dit niet apart aan te vragen

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel (088) 551 00 00.

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.