Rioolheffing

  • U betaalt rioolheffing als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een perceel waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft voor de afvoer van afvalwater en voor hemel- en grondwater
  • Dit geldt ook als het perceel niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering
  • De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke riolering en andere maatregelen om water af te voeren

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel (088) 551 00 00.

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.

Tarieven

  • Er gelden verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen
  • Voor ongebouwde objecten en objecten zoals losstaande garageboxen, met een vloeroppervlak kleiner dan 40 m², is een ‘kwart’-tarief vastgesteld
  • U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari

Kosten

Tarieven rioolheffing

Soort tariefKosten
Woning€ 198,65
Niet-woning€ 297,96
Kwart-tarief€ 49,66