WOZ en OZB

 • De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken (alle gebouwen en de grond waarop ze staan en ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw)
 • Er zijn twee soorten OZB: eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen en gebruikersbelasting voor niet-woningen
 • Betaling via gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen
 • U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari
 • De OZB is een percentage van de WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum
 • De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, et cetera
 • Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere ingrijpende wijziging aan uw pand geweest, dan is dit al wel in de WOZ-waarde meegenomen
 • Eigenaren en huurders van een niet-woning krijgen jaarlijks een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierop staat de vastgestelde waarde (WOZ-waarde)
 • WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelasting en door de (Rijks)belastingdienst en het waterschap
 • Taxatieverslagen kunt u opvragen bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

LET OP: U kunt alleen uw gegevens bekijken via de DigiD van de bewoner die door de BSOB wordt aangeschreven.

WOZ-waardeloket

 • De WOZ-waarden van woningen openbaar
 • Op www.wozwaardeloket.nl zijn de WOZ-waarden van woningen in heel Nederland te bekijken

Bezwaar maken

Kosten

Tarieven OZB
Type onroerend goed Soort OZB met tarief
voor woningen eigenarenbelasting 0,1015 %
voor niet-woningen eigenarenbelasting 0,1596 %
voor niet-woningen gebruikersbelasting 0,1263 %

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088 - 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.