WOZ en OZB

 • De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn belastingen op onroerende zaken (alle gebouwen en de grond waarop ze staan en ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw)
 • Er zijn twee soorten OZB: eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen of gebruikersbelasting voor niet-woningen
 • Betaling via gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen
 • U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari
 • De OZB is een percentage van de WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor: de waardepeildatum
 • De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, et cetera
 • Is er in de loop van het jaar een verbouwing of andere ingrijpende wijziging aan uw pand geweest, dan is dit al wel in de WOZ-waarde meegenomen
 • Eigenaren en huurders (PDF, 48 kB)  van een onroerende zaak krijgen jaarlijks een WOZ-beschikking toegezonden met daarop vermeld de vastgestelde waarde (WOZ-waarde).”
 • WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen en door (Rijks)belastingdienst en het waterschap
 • U kunt het taxatieverslag downloaden met gebruikmaking van het aanslagnummer en het aanslagbedrag of opvragen bij de gemeente

Bezwaar maken

 • Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde of de aanslag dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken

Kosten

Tarieven OZB
Type onroerend goedSoort OZB met tarief
voor woningeneigenarenbelasting 0,1214 %
voor niet-woningeneigenarenbelasting 0,1970 %
voor niet-woningengebruikersbelasting 0,1666 %