Anti-speculatiebeding

Wilt u uw (nieuwbouw)woning verkopen? Dan dient u rekening te houden met de bepalingen zoals ondertekend in uw koopovereenkomst. Eén van de belangrijkste bepalingen is het anti-speculatiebeding. Dit beding verplicht u de gekochte (nieuwbouw)woning drie jaren zelf te bewonen en te gebruiken voordat u deze mag doorverkopen. Het doel hiervan is om speculatieve handel met onroerend goed (prijsopdrijving) tegen te gaan.

Beleidsregel anti-speculatiebeding Gemeente Someren 2023

In deze beleidsregel is het anti-speculatiebeding vastgesteld als volgt:

1. De anti-speculatietermijn is drie (3) jaar;
2. Er geldt een zelfbewoningsplicht;
3. Het is verplicht om bij verkoop binnen drie (3) jaar na zelfbewoning een vergoeding te betalen, berekent als volgt: - Binnen 1 jaar: 100% van de aankoopprijs van de grond - Binnen 2 jaar: 66% van de aankoopprijs van de grond - Binnen 3 jaar: 33% van de aankoopprijs van de grond
4. Het is verplicht om een starterswoning aan een andere starter te verkopen.

Aanvragen ontheffing anti-speculatie

Indien u uw (nieuwbouw)woning wenst te verkopen binnen de anti-speculatietermijn van drie jaar, kunt u hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente Someren. Staat in uw koopovereenkomst de ‘oude’ termijn van vijf jaar opgenomen en wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw woning binnen vijf jaar en na drie jaar te verkopen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. In dat geval kan de gemeente in samenspraak met u de nieuwe beleidsregel Anti-speculatiebeding 2023 van toepassing verklaren. Deze afspraak wordt als een aanvulling op uw koopovereenkomst opgenomen, waarbij de volledige beleidsregel van toepassing wordt verklaard. In dat geval mag uw woning worden verkocht na een anti-speculatietermijn van drie jaar. Daarnaast is er een zelfbewoningsplicht en geldt er voor starterswoningen de eis om te verkopen aan een starter. Deze afspraken worden met een kettingbeding doorgelegd aan een volgende koper. Eventuele noodzakelijke kosten voor de registratie bij de notaris komen voor rekening van de aanvrager.

Dien de ontheffingsaanvraag via onderstaand e-formulier.

Op het aanvraagformulier geeft u de verwachte verkooptermijn aan. Houdt daarbij rekening met een eventuele vergoeding die betaald moet worden. Deze vergoeding wordt bepaald aan de hand van de datum van verkoop van uw woning.

U ontvangt binnen 8 weken antwoord op uw verzoek.