Anti-speculatiebeding

Wilt u uw (nieuwbouw)woning verkopen? Dan dient u rekening te houden met de bepalingen zoals ondertekend in uw koopovereenkomst. Eén van de belangrijkste bepalingen is het anti-speculatiebeding. Dit beding verplicht u de gekochte (nieuwbouw)woning drie jaren zelf te bewonen en te gebruiken voordat u deze mag doorverkopen. Het doel hiervan is om speculatieve handel met onroerend goed (prijsopdrijving) tegen te gaan.

Beleidsregel anti-speculatiebeding Gemeente Someren 2023

In deze beleidsregel is het anti-speculatiebeding vastgesteld als volgt:

1. De anti-speculatietermijn is drie (3) jaar;
2. Er geldt een zelfbewoningsplicht;
3. Het is verplicht om bij verkoop binnen drie (3) jaar na zelfbewoning een vergoeding te betalen, berekent als volgt: - Binnen 1 jaar: 100% van de aankoopprijs van de grond - Binnen 2 jaar: 66% van de aankoopprijs van de grond - Binnen 3 jaar: 33% van de aankoopprijs van de grond
4. Het is verplicht om een starterswoning aan een andere starter te verkopen.

Aanvragen ontheffing anti-speculatie

Indien u uw (nieuwbouw)woning wenst te verkopen binnen de anti-speculatietermijn van drie jaar, kunt u hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente Someren. Staat in uw koopovereenkomst de ‘oude’ termijn van vijf jaar opgenomen, dan dient u ook hiervoor ontheffing aan te vragen om uw woning alsnog binnen deze termijn te verkopen.

Dien de ontheffingsaanvraag via onderstaand e-formulier.

Op het aanvraagformulier geeft u de verwachte verkooptermijn aan. Houdt daarbij rekening met een eventuele vergoeding die betaald moet worden. Deze vergoeding wordt bepaald aan de hand van de datum van verkoop van uw woning.

U ontvangt binnen 8 weken antwoord op uw verzoek.