Melden (bouw)werkzaamheden

Heeft u een omgevingsvergunning of sloopmelding ontvangen? Dan is het nodig om het bij de gemeente te melden als de (bouw)activiteiten gaan starten én als de (bouw)activiteiten zijn afgerond. Na de startmelding of gereedmelding controleert de gemeente of u de (bouw)werkzaamheden volgens de vergunning uitvoert en heeft uitgevoerd. 

Aanvraag gedaan vóór 1 januari 2024

Heeft u voor 1 januari 2024 een sloopmelding gedaan of een aanvraag omgevingsvergunning ingediend dan kunt u via de knop “direct regelen” de start of het einde van de werkzaamheden melden.

Aanvraag gedaan ná 1 januari 2024

Heeft u na 1 januari 2024 een sloopmelding, bouwmelding of aanvraag omgevingsvergunning ingediend dan dient u de start of gereedmelding in te dienen via het Omgevingsloket.