Melden (bouw)werkzaamheden

Heeft u een omgevingsvergunning of sloopmelding ontvangen? Dan is het nodig om het bij de gemeente te melden als de (bouw)activiteiten gaan starten én als de (bouw)activiteiten zijn afgerond. Na de startmelding of gereedmelding controleert de gemeente of u de (bouw)werkzaamheden volgens de vergunning uitvoert en heeft uitgevoerd.