Planschade

Planschade is waardevermindering van onroerende zaken of inkomensschade die ontstaat na het wijzigen van ruimtelijke plannen van de gemeente, bijvoorbeeld bij een nieuw bestemmingsplan. Soms kunt u van de gemeente een tegemoetkoming in deze schade ontvangen. Het gaat dan om een tegemoetkoming en niet om de volledige vergoeding van de schade.

Aanvragen

Vraag de planschade aan via het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (pdf, 103 kB) .

Kosten

De kosten voor het indienen van de aanvraag zijn € 300. Dit bedrag ontvangt u alleen terug na toekenning of gedeeltelijke toekenning van het verzoek.