Planschade

Planschade is waardevermindering van onroerende zaken of inkomensschade die ontstaat na het wijzigen van ruimtelijke plannen van de gemeente, bijvoorbeeld bij een nieuw bestemmingsplan. Soms kunt u van de gemeente een tegemoetkoming in deze schade ontvangen. Het gaat dan om een tegemoetkoming en niet om de volledige vergoeding van de schade.

Aanvragen

Vraag de planschade aan via het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (pdf, 103 kB) . Een aanvraag indienen kan binnen vijf jaar na het moment waarop de betreffende planologische wijziging onherroepelijk is geworden.

Kosten

De kosten voor het indienen van de aanvraag zijn € 300. Dit bedrag ontvangt u alleen terug na toekenning of gedeeltelijke toekenning van het verzoek.

Op gemeentelijke besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen die vanaf 1 januari 2024 worden genomen onder de werking van de Omgevingswet is de regeling voor nadeelcompensatie van toepassing. De regeling nadeelcompensatie is de opvolger van de planschaderegeling.