Stoken

Het is verboden om in de open lucht vuur te stoken. Dit verbod geldt niet voor snoeihout als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarden

 • Geldt alleen voor snoeihout
 • Stoken mag alleen van 1 oktober tot en met 15 maart, maar niet op zon- en feestdagen
 • Buiten de bebouwde kom
 • Afstand tussen de brandhaard en een gebouw bedraagt minimaal 30 meter
 • Afstand tussen de brandhaard en bos-, heide- of duinterrein en veengrond bedraagt minimaal 100 meter

Voorwaarden stoken zonder melding

 • Het vuur staat onder voortdurend toezicht van een meerderjarig persoon
 • Het gaat om in totaal maximaal 10 m³ snoeihout
 • Het vuur is voor zonsondergang gedoofd
 • Er kan geen vliegvuur of hinder door rook ontstaan
 • Er geldt geen tijdelijk stookverbod dat via tv, radio en internet gemeld is, bijvoorbeeld vanwege een verhoogd risico op bosbranden
 • U houdt zich aan de eventuele regels van brandweer, politie en/of gemeente

Vrijstelling stookverbod

 • Verlichting via kaarsen en fakkels, sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven en vuur voor koken, bakken en braden (barbecue). Voorwaarde hierbij is dat het vuur geen gevaar of hinder oplevert voor de omgeving
 • Kampvuur op een kampvuurplaats die goedgekeurd is door de gemeente. Meld dit wel vooraf bij de gemeente
 • Kampvuur buiten een kampvuurplaats. Hiervoor moet u van tevoren een melding doen bij de gemeente