Kerkendijk 97 (Sint Jozefkerk)

WaarHet plangebied betreft de locatie van de Sint Jozefkerk, Kerkendijk 97 te Someren-Heide
Wat Op dit moment wordt door de particuliere initiatiefnemer onderzocht hoe aan deze locatie invulling kan worden gegeven
FaseDefinitiefase
Meer informatieZodra er meer informatie beschikbaar is wordt dit hier vermeld