Someren-Noord

WaarHet plangebied betreft de percelen gelegen tussen de Provincialeweg, Ter Hofstadlaan, Witvrouwenbergweg en de bestaande wijk ten noorden van de dorpskern Someren.
Wat Op dit moment onderzoekt de gemeente in samenwerking met de overige 5 grondeigenaren de invulling van het gebied.
FaseDefinitiefase
Meer informatieZodra er meer informatie beschikbaar is wordt dit hier vermeld