Ter Hofstadlaan

WaarDe locatie is gelegen aan de noordrand van Someren, tussen de Ter Hofstadlaan en de Slievenstraat.
Wat Op dit moment onderzoekt de gemeente in samenwerking met de grondeigenaren de programmering en opzet van de beoogde nieuwbouwwoningen.
FaseDefinitiefase
Meer informatieZodra er meer informatie beschikbaar is wordt dit hier vermeld