Van Dongenstraat 18 (zaal van Oosterhout)

WaarHet plangebied betreft de locatie van Dongenstraat 18, gelegen in het centrum van Lierop
Wat Beoogd wordt om de planlocatie te herontwikkelen naar een woon-zorglocatie
FaseOntwerpfase
Meer informatieZodra er meer informatie beschikbaar is wordt dit hier vermeld