Rioolaansluiting

Formulier voor bedrijven

Kleurstelling riolering

  • Er zijn diverse soorten rioolstelsels
  • Elk stelsel heeft zijn eigen voorwaarden en kleurstelling
  • Perceelsaansluitingen vuilwater: grijze buis en grijze ontstoppingsput met grijze deksel
  • Perceelsaansluitingen hemelwater: groene buis en grijze ontstoppingsput met grijze deksel (bij hemelwaterriolen zijn in het verleden ook bruine buizen en deksels toegepast)
  • Let op! De kleurstelling van de riolering in de gemeente Someren wijkt af van de landelijke richtlijnen