Rioolaansluiting

De gemeente verzorgt het aansluitpunt van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Bij de aanvraag moet u beschikken over een duidelijke tekening waarop het aansluitpunt is aangegeven.

  Kosten

  • De hoogte van de kosten is afhankelijk van de situatie
  • Een aansluiting die aan de standaardvoorwaarden voldoet, kost € 1.225,96
  • Voorwaarden die gelden staan in de Verordening rioolaansluitrecht
  • Als de aansluiting niet aan de standaardvoorwaarden voldoet, ontvangt u een prijsopgave

  Voorwaarden

  • De gemeente maakt de aansluiting van uw erfgrens tot aan het riool
  • De aansluiting van de erfgrens tot aan uw woning regelt u als eigenaar zelf
  • Let op: het kan bij een standaard aansluiting één tot twee maanden duren voor deze wordt aangelegd. Bij niet-standaard aansluitingen tot wel vijf maanden

  Kleurstelling riolering

  Er zijn diverse soorten rioolstelsels. Elk stelsel heeft zijn eigen voorwaarden en kleurstelling:

  • Perceelsaansluitingen vuilwater: grijze buis en grijze ontstoppingsput met grijze deksel
  • Perceelsaansluitingen hemelwater: groene buis en grijze ontstoppingsput met grijze deksel (bij hemelwaterriolen zijn in het verleden ook bruine buizen en deksels toegepast)

  Let op! De kleurstelling van de riolering in de gemeente Someren wijkt af van de landelijke richtlijnen.