Rioolaansluiting

 • De gemeente verzorgt het aansluitpunt van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel
 • Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente
 • Bij de aanvraag moet u beschikken over een duidelijke tekening waarop het aansluitpunt is aangegeven

Kosten

 • De hoogte van de kosten is afhankelijk van de situatie
 • Een aansluiting die aan de standaardvoorwaarden voldoet kost € 1.085,21
 • Voorwaarden die gelden staan in de Verordening rioolaansluitrecht
 • Als de aansluiting niet aan de standaardvoorwaarden voldoet ontvangt u een prijsopgave

Voorwaarden

 • De gemeente maakt de aansluiting van uw erfgrens tot aan het riool
 • De aansluiting van de erfgrens tot aan uw woning regelt u als eigenaar zelf
 • Let op: het kan bij een standaard aansluiting 1 tot 2 maanden duren voor deze wordt aangelegd. Bij niet-standaard aansluitingen tot wel 5 maanden

Formulier voor bedrijven

Kleurstelling riolering

 • Er zijn diverse soorten rioolstelsels
 • Elk stelsel heeft zijn eigen voorwaarden en kleurstelling
 • Perceelsaansluitingen vuilwater: grijze buis en grijze ontstoppingsput met grijze deksel
 • Perceelsaansluitingen hemelwater: groene buis en grijze ontstoppingsput met grijze deksel (bij hemelwaterriolen zijn in het verleden ook bruine buizen en deksels toegepast)
 • Let op! De kleurstelling van de riolering in de gemeente Someren wijkt af van de landelijke richtlijnen