Achternaam van uw kind kiezen

 • U kunt voor een eerste kind kiezen of het kind de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. De keuze is eenmalig en geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders

U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap (heterostellen)

 • Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Maak dan vóór de geboorte een afspraak. U legt samen een verklaring af bij de burgerlijke stand. Neem allebei een geldig identiteitsbewijs mee

U bent niet getrouwd en hebt geen geregistreerd partnerschap (heterostellen)

 • Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? 
  • U kunt de naamskeuze regelen bij de erkenning
  • U bepaalt de achternaam uiterlijk bij de aangifte van de geboorte. Wilt u het kind de achternaam van de vader geven, dan moet de moeder bij de geboorteaangifte aanwezig zijn om persoonlijk toestemming te geven. Neem allebei een identiteitsbewijs mee

Ouders van hetzelfde geslacht

Achternaam kind bij nieuwe partner

 • Als u een kind uit een vorige relatie hebt en met een nieuwe partner een kind krijgt
 • Dit kind heeft juridisch niet dezelfde ouders, dit kind is het eerste kind uit een nieuwe relatie, u kunt de achternaam voor dit kind dus kiezen
 • Komt er uit de nieuwe relatie een tweede kind, dan krijgt dit kind automatisch dezelfde naam als het eerste kind

Bekijk ook