Erkenning kind

 • Als ouders bent u niet gehuwd of geregistreerd partner
 • Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. U wordt juridisch de ouder van het kind 
 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht, er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind en het kind kan uw achternaam krijgen
 • U hoeft niet de biologische ouder te zijn
 • Voor erkenning maakt u telefonisch een afspraak bij de gemeente

Meenemen naar de afspraak

 • 1e kind: de biologische moeder en de erkenner moeten bij de erkenning aanwezig zijn
 • 2e of volgende kind (uit dezelfde relatie waarvan het 1e kind is erkend): de erkenner mag alleen komen. Deze moet dan wel het volgende meenemen:

Erkennen vóór geboorte

 • Dit noemen we een erkenning ongeboren vrucht
 • Daarmee is meteen het juridisch ouderschap geregeld
 • Hebt u een geregistreerd partnerschap/huwelijk dan is erkenning van het ongeboren kind niet meer nodig

Erkennen bij geboorte

 • Bij de geboorte aangifte kunt u ook gelijktijdig erkennen
 • Hiervoor moeten erkenner én moeder verschijnen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (dit kan dus niet digitaal)
 • Daarmee is het juridisch ouderschap geregeld vanaf moment van erkenning (en dus vanaf de geboorte van uw kind)
 • Hebt u een geregistreerd partnerschap/huwelijk dan is erkenning van het ongeboren kind niet nodig

Gezag

 • Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld
 • Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind
 • U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben
 • Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft. Let op! U moet beide aanwezig zijn bij de erkenning als u ervoor kiest dat moeder alleen het gezag heeft

Heeft u uw kind (als ongeboren vrucht) voor 1 januari 2023 erkend en bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder (uit wie het kind geboren is) automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan. Door erkenning vóór januari 2023 hebt u niet beiden het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de Rechtbank, na de geboorte van uw kind.