Groenonderhoud

Gemeente Someren wil graag een groene gemeente zijn en blijven. Daarom zijn er afspraken gemaakt om het groenonderhoud op een bepaald kwaliteitsniveau te behouden. We kennen 5 niveaus van onderhoud. Hierbij geldt: hoe hoger het niveau, hoe duurder het onderhoud.

 • A+: zeer hoog, uitstekend onderhouden, als nieuw
 • A: hoog, goed onderhouden, bijna niets op aan te merken
 • B: basis, voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken
 • C: laag, sober, achterstanden in onderhoud
 • D: zeer laag, onvoldoende onderhouden, flinke achterstanden

De gemeenteraad van Someren heeft voor de wegen en het openbaar groen de gewenste kwaliteitsniveaus bepaald:

Verhardingen

 • Alle verhardingen binnen de bebouwde kommen: onderhoudsniveau B 
 • Industrieterreinen: onderhoudsniveau B 
 • Buitengebied: onderhoudsniveau C

Openbaar groen

 • Het openbaar groen in de centrumgebieden en bijzondere plekken: onderhoudsniveau A 
 • Buitengebied: onderhoudsniveau C
 • Overige gebieden: onderhoudsniveau B

In onderstaande afbeelding van CROW wordt duidelijk hoe het straatbeeld er bij de verschillende onderhoudsniveaus uitziet.

5 foto's met weinig tot heel veel onkruid 

Onkruid

Gedurende het groeiseizoen (maart t/m begin november) wordt het onkruid regelmatig weggehaald. Dit hangt af van waar het onkruid groeit en wat voor weer het is. Het kan gebeuren dat niet alle beplantingsvakken in een straat tegelijk worden geschoffeld omdat sommige vakken nog voldoen en het niet nodig is om te schoffelen. Dat kan heel praktisch betekenen dat het groenvak bij u voor de deur wel wordt geschoffeld maar bij uw buurman op hetzelfde moment wordt overgeslagen.

De medewerkers van onze aannemers doen hun uiterste best om alles bij te houden en er verzorgd uit te laten zien. Er zijn periodes dat het onkruid explosief groeit en verschillende onderhoudsmaatregelen in één periode samenvallen. Bijvoorbeeld knippen van hagen en overhangend groen. Het is dan veelal niet mogelijk om aan de gewenste onderhoudsniveau te voldoen. Met de inzet van extra medewerkers proberen de aannemers dit zo snel mogelijk op te lossen.

Wat kunt u doen

Alle hulp is uiteraard welkom om de openbare ruimte netjes te houden. U kunt bijvoorbeeld:

 • een groenvak adopteren. Vraag naar de mogelijkheden bij het Klantcontactcentrum (0493) 494 888.
 • het onkruid van uw stoep, gevel en/of goot zelf weg te halen of met kokend water te bestrijden. Gebruik geen chemische middelen.
 • uw stoep en goot regelmatig met een harde bezem schoon vegen. Zo haalt u zaadjes en kleine kiemplantjes weg en kan onkruid niet groeien.

Mocht u zelf gevaarlijke of ongewenste situaties zien, laat het ons weten. Dat kan telefonisch via het nummer van het Klantcontactcentrum (0493) 494 888 of via de BuitenBeter app. Deze app kunt u gratis downloaden in de Appstore (Apple) of Playstore (Android).