Reclame

Handelsreclame

Voor handelsreclame aan of bij een onroerende zaak heeft u een omgevingsvergunning nodig. Binnen de bebouwde kom toetsen we uw aanvraag voor deze vergunning aan regels voor reclame volgens de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012 (pdf, 1.410 kB) . Buiten de bebouwde kom toetsen we aan redelijke eisen van welstand. Soms is een reclameaanduiding vergunningvrij, zie hiervoor artikel 4:15 van de Apv (Algemene plaatselijke verordening) gemeente Someren.

Het aanvragen van een vergunning voor handelsreclame doet u via omgevingsvergunning.

  Flyeren

  Voor flyeren heeft u geen vergunning nodig. U moet zich daarbij houden aan de volgende algemene regels:

  • u mag met het flyeren niet de orde verstoren en het flyeren mag niet als opdringerig of hinderlijk worden ervaren;
  • u moet de gebruikte locatie na afloop van het flyeren schoon en in de oorspronkelijke staat achterlaten;
  • eventuele aanwijzingen van personen die zijn belast met opsporing en/of toezicht, moet u opvolgen.

  Tijdelijke aankondigingsborden

  Het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden is alleen toegestaan voor evenementen en activiteiten die in Someren plaatsvinden. Daarbij gelden algemene regels.

  Komborden

  Wilt u uw evenement ook vermelden op de komborden? Ga dan naar www.somerennatuurlijk.nl en vul daar het aanmeldformulier in.