Toeristenbelasting

Laat u personen overnachten die niet zijn ingeschreven in het BRP (bijv. toeristen, arbeidsmigranten)? Als u hier een vergoeding voor vraagt, betaalt u toeristenbelasting. Via het toegezonden aangiftebiljet dient u jaarlijks het aantal overnachtingen van voorgaand jaar door te geven. Indien u geen formulier heeft ontvangen en niet-ingezetenen heeft gehuisvest, bent u verplicht dit formulier op te vragen bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Als u een overnachtingsplaats begint, moet u dit melden bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Tarieven

  • U betaalt per persoon per nacht € 2,25.
  • U betaalt per persoon per nacht voor overnachtingen in kampeermiddelen op (mini)campings en kampeerterreinen, op kampeerboerderijen en in groepsaccommodaties: € 1,45.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel (088) 551 00 00.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.