Toeristenbelasting

  • U betaalt belasting als u personen laat overnachten en hier een vergoeding voor vraagt in welke vorm dan ook en die niet zijn ingeschreven in het BRP (bijv. toeristen, arbeidsmigranten)
  • Via toegezonden aangiftebiljet dient u jaarlijks het aantal overnachtingen van voorgaand jaar door te geven
  • Indien u geen formulier heeft ontvangen en niet-ingezetenen heeft gehuisvest bent u verplicht dit formulier op te vragen bij  Belastingsamenwerking Oost-Brabant
  • Als u een overnachtingsplaats begint moet u dit melden bij  Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Tarieven

  • U betaalt per persoon per nacht voor recreatieve overnachtingen € 1,35
  • U betaalt per persoon per nacht voor niet-recreatieve overnachtingen €2,05

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088 - 551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.