eIDAS-formulieren (forms)

De gemeente Someren werkt met eIDAS-formulieren.

eIDAS staat voor ‘Electronic Identification and Trust Services for electronic transactions in the Internal Market’.

Inwoners uit de lidstaten van de Europese Unie kunnen door eIDAS eenvoudiger overheidsdiensten afnemen in een ander land. Nederlandse burgers kunnen op termijn met hun DigiD-account inloggen op andere plekken in Europa. Burgers uit andere lidstaten kunnen op hun beurt in Nederland inloggen met hun eigen identificatiesysteem.

De gemeente Someren heeft op dit moment vijf formulieren in het Nederlands voor eIDAS beschikbaar.