Gemeentehuis van de Toekomst

Historie gemeentehuis Someren

Het huidige gemeentehuis van Someren werd in 1936 gebouwd. Meer dan veertig jaar later vond er een ingrijpende verbouwing plaats waarbij er een aanbouw is gemaakt aan de achterzijde van het gemeentehuis. Met als doel meer ruimte voor bezoekers en voor de medewerkers.

En nu staan we aan de vooravond dat we het gemeentehuis onder de loep nemen door het opstarten van een onderzoeksfase (fase 1). Hierin gaan we met elkaar verkennen aan welke wensen en eisen een Gemeentehuis van de Toekomst zou moeten voldoen.

Bureau Hevo

We laten ons in deze verkenningsfase begeleiden door een extern bureau genaamd Hevo. Dit is een huisvestingsadviseur voor publieke organisaties. Dit bureau kwam als beste naar voren nadat we als gemeente met een aantal bureaus hebben gesproken. Hevo hanteert een aanpak die mensgericht, innovatief en resultaatgericht is. Ze werken aan gebouwen en gebieden, die duurzaam worden ontwikkeld en geƫxploiteerd en zijn ervan overtuigd dat een gezonde werk- en leefomgeving het welzijn en de prestaties verbetert van de gebruikers van gebouwen en gebieden.

Fase 1: Aan welke eisen moet het Gemeentehuis van de Toekomst voldoen?

Vanaf januari 2024 start bureau Hevo het onderzoek op met de centrale vraag: Aan welke eisen zou het Gemeentehuis van de Toekomst moeten voldoen? In deze verkenningsfase worden de medewerkers van de gemeente, de raadsleden en de griffie op verschillende manieren betrokken. Ook gaan we inwoners vragen ideeƫn te delen ter inspiratie.

Er worden twee kaderstellende vergaderingen gepland met de raad, respectievelijk in juli 2024 en begin 2025. Dit met als doel kaderstellende uitspraken te doen over het Pakket van Eisen (juli 2024) en over de scenariomogelijkheden naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek (begin 2025)