Ontheffing gebruik parkeerschijf

Aanvraag

Voorwaarden bewoners

 • U woont in het blauwe zone gebied
 • U hebt een auto en bent zelf bestuurder van het voertuig
 • Uw auto staat geregistreerd op uw woonadres
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid zoals een garage of oprit
 • U hebt geen mogelijkheid om uw auto binnen een loopafstand van 125 meter vanaf uw eigen woning buiten de zone te parkeren

Voorwaarden bedrijven

 • Het bedrijf oefent zijn werkzaamheden uit binnen het gebied met een parkeerschijfzone
 • De werkzaamheden waarvoor de ontheffing wordt verleend keren (bijna) dagelijks terug
 • U moet aantonen dat het nodig is om de auto in de parkeerschijfzone te parkeren
 • Er is geen parkeergelegenheid in de omgeving van het bedrijf
 • Een bedrijf krijgt maximaal één parkeerontheffing per tien medewerkers

Afhandeling

 • Binnen 6 weken neemt de gemeente een besluit