Besluitenlijst B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week. Deze  vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij zijn.
Na de vergadering verschijnt altijd de openbare besluitenlijst met de onderwerpen waarover het college een besluit genomen heeft

2024

2023