Nevenfuncties B en W

Het gemeentebestuur is verplicht de nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders bekend te maken.

januari 2021

Overzicht

Nevenfuncties burgemeester D. Blok

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Metropool Regio Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Veiligheidsoverleg Politie Brabant Oost (onbezoldigd)
 • Lid Burgemeesterskring Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Beheer en exploitatie Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Regionaal Driehoeksoverleg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk vooroverleg Crisisbeheersing Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling GGD BrabantZuidoost (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Commissie Overleg & Voorlichting Milieu de Peel (onbezoldigd)
 • Lid COVM voor de militaire luchthaven de Peel (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Comité van aanbeveling Inloophuis De Cirkel Helmond/Peel (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Stichting Koepelkerkconcerten Lierop (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Nederlands Studentenorkest (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Seniorenorkest Groot Someren (onbezoldigd)

Nevenfuncties wethouder T.C.W. Maas

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant de Peel (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB) (onbezoldigd)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociale zaken Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk platform Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Adviescommissie Sociaal domein Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg 21 voor de jeugd (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep 21 voor de jeugd MRE (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Taxbus (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep regioproject denormalisering drugsgebruik Politieregio Oost-Brabant
 • Lid Bestuurlijk overleg Passend Onderwijs (PO) (onbezoldigd)
 • Lid Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) (onbezoldigd)
 • Lid Locale educatieve agenda (LEA) (onbezoldigd)
 • Voorzitter ZonMw programmacommissie Onbeperkt Meedoen

Nevenfuncties wethouder A.A.H. Swinkels

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant de Peel (Senzer) (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Innovatiehuis de Peel (onbezoldigd)
 • Voorzitter Werkeenheid Doelmatig waterbeheer Brabantse Peel (onbezoldigd)
 • Lid Subregionaal overleg economie de Peel (onbezoldigd)
 • Voorzitter Regiegroep Onweerstaanbaar Someren (onbezoldigd)
 • Lid Intergemeentelijk afstemmingsoverleg (IGA) de Peel (onbezoldigd)
 • Lid Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) (onbezoldigd)
 • Lid Overleg werkprogramma agrofood en gezonde leefomgeving (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Transitie landelijke gebied (TLG) (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Directeur/eigenaar (bezoldigd):
  • Louis Swinkels Beheer BV (Holding)
  • Swing Advies BV (werkmaatschappij)
  • SMS Leisure Projects Netherlands BV (werkmaatschappij)
 • Lid Beleggingsstudieclub DOK, JOEK, CV de Meerpoel, Vriendenclub Somerens Lust (onbezoldigd)