Nevenfuncties B en W

Het gemeentebestuur is verplicht de nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders bekend te maken.

januari 2021

Overzicht

Nevenfuncties burgemeester D. Blok

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Metropool Regio Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Veiligheidsoverleg Politie Brabant Oost (onbezoldigd)
 • Lid Burgemeesterskring Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Beheer en exploitatie Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Regionaal Driehoeksoverleg (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg reactivering luchthaven de Peel (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten  (onbezoldigd)
 • Lid van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (onbezoldigd)
 • Lid van K80 (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger van bestuurlijk overleg woCom en bewonersraad De Pan (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Comité van aanbeveling Inloophuis De Cirkel Helmond/Peel (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Stichting Koepelkerkconcerten Lierop (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Nederlands Studentenorkest (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Seniorenorkest Groot Someren (onbezoldigd)

Nevenfuncties wethouder A.A.H. Swinkels

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid van stuurgroep Innovatiehuis De Peel (onbezoldigd)
 • Deelnemer Regionale Omgevingsdag Mobiliteit en Ruimte Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid van stuurgroep GGA Klein Strabrecht (onbezoldigd)
 • Lid van stuurgroep MRE Verbonden (onbezoldigd)
 • Lid van Sub-regionaal overleg economie De Peel (onbezoldigd)
 • Lid van Intergemeentelijk afstemmingsoverleg De Peel (onbezoldigd)
 • Lid van Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing (onbezoldigd)
 • Lid van bestuurlijk overleg Bereikbaarheidsagenda Regio Oost (onbezoldigd)
 • Lid van bestuurlijk overleg Wonen in de Peel (onbezoldigd)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg Economie MRE (onbezoldigd)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie MRE (onbezoldigd)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied MRE (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend id Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Blink (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Mede-afgevaardigde van bizob (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Directeur/eigenaar (bezoldigd):
  • Louis Swinkels Beheer BV (Holding)
  • SMS Leisure Projects Netherlands BV (werkmaatschappij)
 • Lid Beleggingsstudieclub DOK, JOEK, CV de Meerpoel, Vriendenclub Somerens Lust (onbezoldigd) 

Nevenfuncties wethouder K.W.H.M. Kusters

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (onbezoldigd)
 • Afgevaardigde Vergadering van aangeslotenen Bizob (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Beheer en Exploitatie veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend deelnemer Regionale Omgevingsdag Mobiliteit en Ruimte Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Commissie van advies financiën MRE (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg 21 voor de Jeugd (onbezoldigd)
 • Lid Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Jeugd Asten-Someren (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Taxbus (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg woCom en bewonersraad De Pan (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wet Verplichte geesterlijke gezondheidszorg (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg ICT NML (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg Logeerhuis Plezant (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Leider SV Lierop

Nevenfuncties wethouder W.M. van Doorn

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Blink (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger van Brabant Water (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Arbeidsmarktregio (onbezoldigd)
 • Lid Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Strabrechtse Heide (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel (onbezoldigd)
 • Lid Participatiecommissie Werk & Inkomen (onbezoldigd)
 • Lid Op Overeenstemming Gericht Overleg (onbezoldigd)
 • Lid Lokale Educatieve Agenda (onbezoldigd)
 • Lid overleg werkprogramma agrofood en gezonde leefomgeving (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie MRE (onbezoldigd)
 • Lid POHO RES Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied MRE (onbezoldigd)
 • Lid van Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid RHCe (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • geen