Nevenfuncties B en W

Het gemeentebestuur is verplicht de nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders bekend te maken. De nevenfuncties van het college liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. 

Onderstaand overzicht is bijgewerkt in januari 2021.

Burgemeester D. Blok

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Metropool Regio Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Veiligheidsoverleg Politie Brabant Oost (onbezoldigd)
 • Lid Burgemeesterskring Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Beheer en exploitatie Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Regionaal Driehoeksoverleg (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg reactivering luchthaven de Peel (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten  (onbezoldigd)
 • Lid van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (onbezoldigd)
 • Lid van K80 (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger van bestuurlijk overleg woCom en bewonersraad De Pan (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg ICT NML (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Comité van aanbeveling Inloophuis De Cirkel Helmond/Peel (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Stichting Koepelkerkconcerten Lierop (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Nederlands Studentenorkest (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Seniorenorkest Groot Someren (onbezoldigd)

Wethouder A.A.H. Swinkels

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid van stuurgroep Innovatiehuis De Peel (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid van Sub-regionaal overleg economie De Peel (onbezoldigd)
 • Lid van Intergemeentelijk afstemmingsoverleg De Peel (onbezoldigd)
 • Lid van Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing (onbezoldigd)
 • Lid van bestuurlijk overleg Wonen in de Peel (onbezoldigd)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg Economie MRE (onbezoldigd)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied MRE (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Blink (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Mede-afgevaardigde van Bizob (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangende deelnemer Regionale Omgevingsdag Mobiliteit en Ruimte Zuidoost-Brabant

Overige nevenfuncties

 • Directeur/eigenaar (bezoldigd):
  • Louis Swinkels Beheer BV (Holding)
  • SMS Leisure Projects Netherlands BV (werkmaatschappij)
 • Lid Beleggingsstudieclub DOK, JOEK, CV de Meerpoel, Vriendenclub Somerens Lust (onbezoldigd) 

Wethouder K.W.H.M. Kusters

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg 21 voor de Jeugd (onbezoldigd)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie MRE (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Netwerk Dementie (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Logeerhuis Plezant (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Bereikbaarheidsagenda Regio Oost (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Taxbus (onbezoldigd)
 • Lid Commissie van advies financiën MRE (onbezoldigd)
 • Lid Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Jeugd Asten-Someren (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg woCom en bewonersraad De Pan (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (onbezoldigd)
 • Deelnemer Regionale Omgevingsdag Mobiliteit en Ruimte Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Stichting Beheer en Exploitatie veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Kartrekker gezonde leefomgeving in netwerk Peel Duurzaam Gezond (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Leider SV Lierop

Wethouder W.M. van Doorn

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Blink (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant  (ODZOB) (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer) (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer) (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie MRE (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Energietransitie MRE (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied MRE (TLG) (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg RES Peelgemeenten
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Arbeidsmarktregio (onbezoldigd)
 • Lid overleg werkprogramma agrofood en gezonde leefomgeving (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Strabrechtse Heide groenblauwe gebiedsgerichte aanpak (GGA) (onbezoldigd)
 • Voorzitter stuurgroep Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) (onbezoldigd)
 • Lid Participatiecommissie Werk & Inkomen (onbezoldigd)
 • Lid Op Overeenstemming Gericht Overleg (onbezoldigd)
 • Lid Lokale Educatieve Agenda (LEA) (onbezoldigd)
 • Lid van Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Stichting Leergeld (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger van Brabant Water (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid RHCe (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • geen