Nevenfuncties B en W

Het gemeentebestuur is verplicht de nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders bekend te maken. De nevenfuncties van het college liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. 

Onderstaand overzicht is bijgewerkt in januari 2021.

Burgemeester D. Blok

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Metropool Regio Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Veiligheidsoverleg Politie Brabant Oost (onbezoldigd)
 • Lid Burgemeesterskring Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Beheer en exploitatie Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Regionaal Driehoeksoverleg (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg reactivering luchthaven de Peel (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten  (onbezoldigd)
 • Lid van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (onbezoldigd)
 • Lid van K80 (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger van bestuurlijk overleg woCom en bewonersraad De Pan (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg ICT NML (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Comité van aanbeveling Inloophuis De Cirkel Helmond/Peel (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Stichting Koepelkerkconcerten Lierop (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Nederlands Studentenorkest (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Seniorenorkest Groot Someren (onbezoldigd)

Wethouder A.A.H. Swinkels

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid van stuurgroep Innovatiehuis De Peel (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid van stuurgroep GGA Klein Strabrecht (onbezoldigd)
 • Lid van stuurgroep MRE Verbonden (onbezoldigd)
 • Lid van Sub-regionaal overleg economie De Peel (onbezoldigd)
 • Lid van Intergemeentelijk afstemmingsoverleg De Peel (onbezoldigd)
 • Lid van Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing (onbezoldigd)
 • Lid van bestuurlijk overleg Wonen in de Peel (onbezoldigd)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg Economie MRE (onbezoldigd)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied MRE (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Blink (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Mede-afgevaardigde van Bizob (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangende deelnemer Regionale Omgevingsdag Mobiliteit en Ruimte Zuidoost-Brabant

Overige nevenfuncties

 • Directeur/eigenaar (bezoldigd):
  • Louis Swinkels Beheer BV (Holding)
  • SMS Leisure Projects Netherlands BV (werkmaatschappij)
 • Lid Beleggingsstudieclub DOK, JOEK, CV de Meerpoel, Vriendenclub Somerens Lust (onbezoldigd) 

Wethouder K.W.H.M. Kusters

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (onbezoldigd)
 • Afgevaardigde Vergadering van aangeslotenen Bizob (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Beheer en Exploitatie veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie MRE (onbezoldigd)
 • Lid van bestuurlijk overleg Bereikbaarheidsagenda Regio Oost (onbezoldigd)
 • Lid Commissie van advies financiën MRE (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg 21 voor de Jeugd (onbezoldigd)
 • Lid Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Jeugd Asten-Someren (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Taxbus (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg woCom en bewonersraad De Pan (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg Logeerhuis Plezant (onbezoldigd)
 • Deelnemer Regionale Omgevingsdag Mobiliteit en Ruimte Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Netwerk Dementie (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Stichting Beheer en Exploitatie veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Leider SV Lierop

Wethouder W.M. van Doorn

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Blink (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger van Brabant Water (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Arbeidsmarktregio (onbezoldigd)
 • Lid Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Strabrechtse Heide (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel (onbezoldigd)
 • Lid Participatiecommissie Werk & Inkomen (onbezoldigd)
 • Lid Op Overeenstemming Gericht Overleg (onbezoldigd)
 • Lid Lokale Educatieve Agenda (onbezoldigd)
 • Lid overleg werkprogramma agrofood en gezonde leefomgeving (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie MRE (onbezoldigd)
 • Lid POHO RES Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied MRE (onbezoldigd)
 • Lid van Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid RHCe (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Voorzitter DPRA (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • geen