Contact met gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad:

  • Door een brief te sturen (Raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren)
  • Door een mail te sturen via de griffier: j.oostdijk@someren.nl
  • Door langs te komen: Voorafgaand aan de commissievergaderingen is er een inloopspreekuur. 
  • Door gebruik te maken van het spreekrecht tijdens de commissievergaderingen over een onderwerp dat op de agenda staat

Informatie over het spreekrecht

Spreekrecht

Spreekrecht (alleen bij raadscommissies)

Tijdens de vergadering (bij bepaald onderwerp)

Inloopspreekuur (voorafgaand aan vergadering)
Aanmelden Bij voorkeur tijdig, via e-mail (j.oostdijk@someren.nl) of telefonisch  (0493) 494 888 Neem contact op met de griffier via e-mail: j.oostdijk@someren.nl of tel. (0493) 494 888.
Wanneer Tijdens de betreffende commissievergadering De griffier stemt met u af in welke commissie en op welk moment u met de raad in gesprek gaat
Onderwerpen Agendapunten die op de vergadering staan U kunt terecht met vragen, suggesties en ideeën, in overleg met de griffier
Agenda en vergaderdata Raadswebsite  
Spreekvorm 5 minuten (1 getypt A4'tje)
Eventueel reactie in 2e termijn
Vrij
Bijzonderheden Uw bijdrage kan worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming van de raad. Het is ook mogelijk dat de commissieleden er alleen kennis van nemen. Er vindt geen discussie plaats tussen u en de leden van de commissie Informeel contact tussen raad en inwoners