Financiële stukken

Hier vindt u alle belangrijke financiële stukken van de gemeente.

Programmabegroting 2022

In de programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar opgenomen. Daarnaast worden per programma de voorgenomen speerpunten en doelstellingen geformuleerd.
Programmabegroting 2022

Zomernota 2021

In de Zomernota 2020 worden de financiële mutaties op de primaire begroting weergegeven. Als richtlijn voor de Zomernota geldt dat over zowel positieve als negatieve afwijkingen verslag wordt gedaan.
Zomernota 2021 (pdf, 260 kB) 

Jaarstukken 2020