Financiële stukken

Hier vindt u alle belangrijke financiële stukken van de gemeente.

Programmabegroting

In de programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar opgenomen. Daarnaast worden per programma de voorgenomen speerpunten en doelstellingen geformuleerd.

Zomernota 2023

In de Zomernota 2023 worden de financiële mutaties op de primaire begroting weergegeven. Als richtlijn voor de Zomernota geldt dat over zowel positieve als negatieve afwijkingen verslag wordt gedaan.