Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Someren werkt op verschillende manieren en terreinen samen met andere gemeenten. Vaak worden afspraken over deze samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De wet die deze vorm van samenwerking mogelijk maakt en daar eisen aan stelt is de Wet gemeenschappelijke regelingen.

    Register

    In een register wordt bijgehouden aan welke gemeenschappelijke regelingen de gemeente Someren deelneemt, wie de deelnemers zijn en welke bevoegdheden zijn overgedragen.