Evenementenvergunning

Vergunningvrij

Niet voor alle evenementen heeft u een vergunning nodig. Uw evenement is vergunningvrij als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • er zijn maximaal 150 personen aanwezig;
 • het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 24.00 uur;
 • muziek of ander geluid is te horen tussen 9.00 uur en 23.30 uur;
 • het evenement vindt niet plaats op een rijbaan van een hoofdweg;
 • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten;
 • objecten (zoals partytent, barbecue, springkussen) mogen niet groter zijn dan 25m² per object;
 • er is een organisator.

Is uw evenement vergunningvrij, maar gebruikt u het openbaar gebied (plein, weg)? Dan moet u dit melden, minstens twee weken vóór de activiteit. Een melding is gratis.

Informeren omwonenden

Informeer alle omwonenden minimaal twee weken vóór uw evenement over:

 • wanneer de activiteit is;
 • welke hinder ze mogelijk ondervinden, bijvoorbeeld geluidsoverlast of afsluiting van wegen;
 • en waar ze met hun vragen of klachten terecht kunnen.

Vergunning aanvragen

Als uw evenement niet vergunningvrij is, dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen. Voor een goede beoordeling van het evenement is het van belang dat de vergunningaanvraag met voldoende benodigde gegevens en bescheiden, tijdig wordt ingediend door de organisator van het evenement. Een vergunningaanvraag dient uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement ingediend te worden. Een vergunningaanvraag voor een C-evenement (een evenement met een verhoogd risico) dient uiterlijk 20 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement ingediend te worden.

Als uw aanvraag niet compleet is, laten we u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan nemen we deze niet in behandeling.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning worden legeskosten in rekening gebracht.

Drank schenken

Als u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende dranken wilt schenken op een locatie die niet valt onder een Alcoholwetvergunning, dan heeft u een ontheffing nodig. Via het aanvraagformulier van de evenementenvergunning kunt u deze ontheffing aanvragen.

Vraagt u geen evenementenvergunning aan, dan kunt u de ontheffing apart aanvragen met het aanvraagformulier Alcoholwet (model C) (pdf, 143 kB) 

De ontheffing is geldig voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet, worden legeskosten in rekening gebracht.

  Aankondigingsborden

  Als u voor uw evenement tijdelijke aankondigingsborden wilt plaatsen, dan gelden hiervoor algemene regels.

   Gebruiksmelding brandveilig gebruik

   Voor het brandveilig gebruik van 'niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d. zijn landelijke regels. U heeft misschien geen vergunning nodig, maar moet mogelijk wel een melding doen.

   U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als:

   • u al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken heeft voor de activiteit;
   • u een evenementenvergunning nodig heeft. In dat geval levert u namelijk de gegevens voor brandveiligheid al aan bij die aanvraag.

   U moet wel een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

   • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) plaatst. Bijvoorbeeld een bijeenkomsttent, tribune of een podium;
   • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan tien personen;
   • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan tien personen onder 12 jaar of meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
   • in een tijdelijke verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen.

   De melding moet u ten minste vier weken vóór de start van de activiteit indienen bij de gemeente. Hiervoor gebruikt u het Formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (pdf, 246 kB) . De kosten van de gebruiksmelding zijn afhankelijk van uw evenement.

    Meerjarenvergunning

    • U heeft een meerjarenvergunning ontvangen
    • Er zijn geen wijzigingen
    • U kunt de data doorgeven via het formulier meerjarenvergunning (pdf, 66 kB) 

    Meer informatie

    In het evenementenbeleid (pdf, 938 kB)  vindt u een overzicht van alle geldende regels. Deze regels bepalen of een evenement wel of niet in aanmerking komt voor een vergunning.