Evenementenvergunning

Vergunningvrij

Niet voor alle evenementen heeft u een vergunning nodig. Uw evenement is vergunningvrij als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • er zijn maximaal 150 personen aanwezig;
 • het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 24.00 uur;
 • muziek of ander geluid is te horen tussen 9.00 uur en 23.30 uur;
 • het evenement vindt niet plaats op een rijbaan van een hoofdweg;
 • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten;
 • objecten (zoals partytent, barbecue, springkussen) mogen niet groter zijn dan 25m² per object;
 • er is een organisator.

Is uw evenement vergunningvrij, maar gebruikt u het openbaar gebied (plein, weg)? Dan moet u dit melden, minstens twee weken vóór de activiteit. Een melding is gratis.

Informeren omwonenden

Informeer alle omwonenden minimaal twee weken vóór uw evenement over:

 • wanneer de activiteit is;
 • welke hinder ze mogelijk ondervinden, bijvoorbeeld geluidsoverlast of afsluiting van wegen;
 • en waar ze met hun vragen of klachten terecht kunnen.

Vergunning aanvragen

Als uw enement niet vergunningvrij is, moet u minstens acht weken vóór het evenement een vergunning aanvragen. Bij een grootschalig evenement (bv. muziekfestival) twaalf weken van te voren.

Als uw aanvraag niet compleet is, laten we u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan nemen we deze niet in behandeling.

Drank schenken

Als u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende dranken wilt schenken op een locatie die niet valt onder een Alcoholwetvergunning, dan heeft u een ontheffing nodig. Via het aanvraagformulier van de evenementenvergunning kunt u deze ontheffing aanvragen.

Vraagt u geen evenementenvergunning aan, dan kunt u de ontheffing apart aanvragen met het aanvraagformulier Alcoholwet (model C) (pdf, 143 kB) 

De ontheffing is geldig voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

  Aankondigingsborden

  Als u voor uw evenement tijdelijke aankondigingsborden wilt plaatsen, dan gelden hiervoor algemene regels.

   Gebruiksmelding brandveilig gebruik

   Voor het brandveilig gebruik van 'niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d. zijn landelijke regels. U heeft misschien geen vergunning nodig, maar moet mogelijk wel een melding doen.

   U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als:

   • u al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken heeft voor de activiteit;
   • u een evenementenvergunning nodig heeft. In dat geval levert u namelijk de gegevens voor brandveiligheid al aan bij die aanvraag.

   U moet wel een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

   • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) plaatst. Bijvoorbeeld een bijeenkomsttent, tribune of een podium;
   • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan tien personen;
   • in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan tien personen onder 12 jaar of meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
   • in een tijdelijke verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen.

   De melding moet u ten minste vier weken vóór de start van de activiteit indienen bij de gemeente. Hiervoor gebruikt u het Formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (pdf, 246 kB) . De kosten van de gebruiksmelding zijn afhankelijk van uw evenement.

    Meerjarenvergunning

    • U heeft een meerjarenvergunning ontvangen
    • Er zijn geen wijzigingen
    • U kunt de data doorgeven via het formulier meerjarenvergunning (pdf, 66 kB) 

    Kosten

    • Evenementenvergunning: € 91,45
    • Aanvraag door lokale stichting/vereniging van sport en cultuur: € 22,86
    • Aanvraag door lokale ondernemersvereniging: € 45,73

    Meer informatie

    In het evenementenbeleid (pdf, 938 kB)  vindt u een overzicht van alle geldende regels. Deze regels bepalen of een evenement wel of niet in aanmerking komt voor een vergunning.