Subsidie verenigingen

Jaarlijkse subsidie aanvragen

 • Jaarlijks aanvragen
 • De aanvraag voor het kalenderjaar 2020 moet vóór 1 mei 2019 binnen zijn
 • Bij te voegen stukken:
  • Financieel jaarverslag 2018
  • Begroting 2020
  • Indien van toepassing: ledenlijst per 1 april 2019
  • Activiteitenverslag 2018
 • Bij eerste keer subsidieaanvraag ook de volgende stukken toevoegen:
  • Oprichtingsakte van de vereniging/stichting
  • Recente statuten van de vereniging/stichting
  • Recent document over uw financiële positie
  • Overzicht met gegevens van de bestuursleden

Eenmalige subsidie aanvragen

Als vereniging of stichting komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige subsidie, bijvoorbeeld voor het organiseren van een cultureel evenement. Kijk in de subsidieregeling participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen gemeente Someren 2017 naar de voorwaarden.

 • De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend
 • Voor het doen van een aanvraag dient u het aanvraagformulier Subsidieregeling Participatie (pdf, 20 kB)  volledig en ondertekend in
 • Binnen 8 weken ontvangt u het besluit. Deze termijn kan indien nodig verlengd worden