Subsidie verenigingen

Jaarlijkse subsidie aanvragen

  • De aanvraag voor het kalenderjaar 2020 had vóór 1 mei 2019 binnen moeten zijn. 

Eenmalige subsidie aanvragen

Als vereniging of stichting komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige subsidie, bijvoorbeeld voor het organiseren van een cultureel evenement. Kijk in de subsidieregeling participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen gemeente Someren 2017 naar de voorwaarden.

  • De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend
  • Voor het doen van een aanvraag dient u het aanvraagformulier Subsidieregeling Participatie (pdf, 20 kB)  volledig en ondertekend in
  • Binnen 8 weken ontvangt u het besluit. Deze termijn kan indien nodig verlengd worden