Subsidie verenigingen

Jaarlijkse subsidie aanvragen

 • Jaarlijks aanvragen
 • De aanvraag voor het kalenderjaar 2021 moet uiterlijk 1 mei 2020 binnen zijn
 • Bij te voegen stukken:
  • Financieel jaarverslag 2019
  • Begroting 2021
  • Indien van toepassing: ledenlijst per 1 april 2020
  • Activiteitenverslag 2019
 • Bij eerste keer subsidieaanvraag ook de volgende stukken toevoegen:
  • Oprichtingsakte van de vereniging/stichting
  • Recente statuten van de vereniging/stichting
  • Recent document over uw financiële positie
  • Overzicht met gegevens van de bestuursleden

De verstrekking van jaarlijkse subsidies is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening en de volgende subsidieregelingen:

Eenmalige subsidie aanvragen

Wilt u als vereniging of stichting een activiteit organiseren die bijdraagt aan de participatie, leefbaarheid en sociale kwaliteit in de gemeente Someren? Dan komt de activiteit, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk in aanmerking voor subsidie.Kijk daarvoor in de subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020.

 • De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend. Als een aanvraag te laat is ingediend kan er geen subsidie worden verleend
 • Binnen 8 weken ontvangt u het besluit. Deze termijn kan indien nodig verlengd worden