Subsidie verenigingen

• Gemeente subsidieert verschillende activiteiten van verenigingen
• Kijk in Algemene subsidieverordening 2016 of u in aanmerking komt

Aanvragen

 • Jaarlijks aanvragen
 • Subsidie voor kalenderjaar 2018 moet vóór 1 mei 2017 aangevraagd zijn
 • Toevoegen begroting 2018
 • Toevoegen Activiteitenplan 2018
 • Toevoegen financieel jaarverslag 2016
 • Indien van toepassing: toevoegen ledenlijst per 1 april 2017
 • Bij eerste keer subsidieverzoek ook de volgende stukken toevoegen:
  • Oprichtingsakte van de vereniging
  • Recente statuten van de vereniging
  • Recent document over uw financiële positie
  • Overzicht met gegevens van de bestuursleden