Beperking gegevensverstrekking

U kunt een beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens aanvragen. Dan verstrekt de gemeente uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) niet aan derden. U hoeft geen reden te geven.

Als u verhuist, hoeft u niet opnieuw een verzoek tot beperking van uw persoonsgegevens aan te vragen.

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Voor wie?

U kunt alleen voor uzelf en voor uw kinderen tot 16 jaar een beperking van gegevensverstrekking aanvragen. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet het zelf een beperking van gegevensverstrekking aanvragen.

Uitzonderingen

De gemeente is verplicht om gegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak. Hiervoor kunt u geen beperking van gegevensverstrekking aanvragen.