Vestiging vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Someren? Of verblijft u het komende halfjaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente. Maak een afspraak binnen 5 werkdagen na de verhuizing via (0493) 494 888. Naar de afspraak neemt u mee:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Geldige verblijfsvergunning (indien u uit een land van buiten de EU komt)
  • Inlichtingenformulier (vooraf op te halen op het gemeentehuis)
  • Toestemming inwoning/bewoning van het pand met kopie legitimatie van de ondergetekende (vooraf op te halen op het gemeentehuis)
  • Arbeidscontract / huurovereenkomst
  • Internationaal uittreksel geboorteakte (in overleg mogelijk later in te leveren)
  • Indien gehuwd/gescheiden/weduwe: internationaal uittreksel huwelijksakte (in overleg mogelijk later in te leveren)

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Dan schrijft u zich in bij het register Niet-Ingezetenen (RNI). Kijk voor de locaties van het RNI en meer informatie op de website van de Rijksoverheid