Bestemmingsplannen in werking

De plannen die onherroepelijk zijn, zijn vastgesteld door de gemeenteraad en er is tegen deze plannen geen beroep ingesteld of er is door de Raad van State een uitspraak op een ingesteld beroep gedaan.

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de bestemmingsplannen die gelden in de gemeente Someren terug te vinden. In de meeste gevallen is slechts één bestemmingsplan van toepassing op een locatie. Het is echter ook mogelijk dat via een partiële herziening of een paraplubestemmingsplan regels en/of verbeelding zijn aangepast. In dat geval gelden dus meerdere bestemmingsplannen, die in onderlinge samenhang gelezen moeten worden. Een voorbeeld hiervan is het Parapluplan Parkeren bebouwde kommen.
 
Verder kan de situatie zich voordoen dat delen van het bestemmingsplan niet van kracht zijn als gevolg van een reactieve aanwijzing van de provincie of een uitspraak van de Raad van State, dit is dan ook terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.