Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld wonen, bedrijf of agrarisch. 
  • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Principeverzoek

Voldoen uw bouwplannen niet (direct) aan de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Het principeverzoek is er voor de volgende situaties:

  • U gaat (ver)bouwen en dit past niet in bestemmingsplan
  • U wilt het gebruik van grond of gebouwen wijzigen
  • U wilt de bedrijfssituatie wijzigen
  • U heeft plannen voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen

Een principeverzoek kost € 1.936,40. Kijk in de legesverordening voor de voorwaarden. Wilt u een principeverzoek indienen? Stuur dan een mail naar gemeente@someren.nl, met de volgende gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Beschrijving van de ontwikkeling
  • Situatieschets
  • Afwijking van het huidige bestemmingsplan

Vooroverleg

Wilt u weten of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is? U kunt uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Dit doet u met het vooroverleg

Gevolgen nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dit heeft als gevolg dat uw plannen vóór 1 juli 2023 moeten zijn ingediend bij de gemeente. Lees meer hierover op de pagina Omgevingswet.

Bestemmingsplannen inzien

 

Ontwerp bestemmingsplannen

Bestemmingsplan       TermijnReactie
Eggendreef ong.20 oktober - 30 novemberBurgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren
Stipdonk 46a20 oktober - 30 novemberBurgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren
Kerkenhuis 527 oktober - 7 decemberBurgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren
Kuilerstraat 12-12a17 november - 28 decemberBurgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren
Gezandebaan 17a24 november - 4 januariBurgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren

 

Vastgesteld bestemmingsplan

BestemmingsplanTermijnReactie
Kerkendijk 10227 oktober - 7 decemberHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Kerkendijk (ongenummerd) (ten zuiden van 54) 17 november - 28 decemerHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag

 

Vastgesteld wijzigingsplan

BestemmingsplanTermijnReactie
Peelweg 1920 oktober - 30 novemberHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Driehoekstraat ong. (tussen 6 en 8)17 november - 28 decemberHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag

 

Bestemmingsplannen in werking en onherroepelijk