Bestemmingsplannen onherroepelijk

De plannen die onherroepelijk zijn, zijn vastgesteld door de gemeenteraad en er is tegen deze plannen geen beroep ingesteld of er is door de Raad van State een uitspraak op een ingesteld beroep gedaan.

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de bestemmingsplannen die gelden in de gemeente Someren terug te vinden. In de meeste gevallen is slechts één bestemmingsplan van toepassing op een locatie. Het is echter ook mogelijk dat via een partiële herziening of een paraplubestemmingsplan regels en/of verbeelding zijn aangepast. In dat geval gelden dus meerdere bestemmingsplannen, die in onderlinge samenhang gelezen moeten worden. Een voorbeeld hiervan is het Parapluplan Parkeren bebouwde kommen.
 
Verder kan de situatie zich voordoen dat delen van het bestemmingsplan niet van kracht zijn als gevolg van een reactieve aanwijzing van de provincie of een uitspraak van de Raad van State, dit is dan ook terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Achterbroek 6 en 24

Bedrijfsverzamelgebouw Smulderslaan te Someren Heide

Bedrijventerrein Broekstraat 9 Someren 

Bedrijventerrein Witvrouwenbergweg

Bedrijventerrein 't Vaartje

Bedrijventerrein 't Vaartje I Someren-Eind 

Beheersverordening Someren (bedrijventerreinen Sluis XI, Half Elfje, Mortelweg, Lage Akkerweg

Beliënberkdijk 37-39

Berkeindje/Vaarsehoefweg

Boerenkamplaan

Boerenkamplaan ongenummerd, wijzigingsplan

Boerenkamplaan 22c

Boerenkamplaan 23 Someren

Boerenkamplaan 83-85

Boerenkamplaan tussen 91 en 93 te Someren-Eind

Brim IV

Brimweg 10 Someren

Broekkant 4-5

Brugstraat 9a

Brugstraat 12 Someren-Eind

Buitengebied Someren - Deelgebied I

Buitengebied Someren - Deelgebied II

Buitengebied

Buitengebied Someren (2011) eerste partiële herziening

Buitengebied Someren 2013

Buitengebied 2013, reparatie locatie Vaartje 45

Buitengebied Someren 2014

Buitengebied Someren, 2e partiële herziening, bedrijfswoningen Vlasakkers

Buitengebied Someren, 3e partiële herziening, boringsvrije zone

Bestemmingsplan De Kuilen

De Hoof 2009

De Hoof 7

Driehoekstraat 8/Michelslaan 25

Drievennestraat

Eindje 6 en omgeving

Esdoornstraat

Floreffestraat 66

Gelderselaan 17

Glastuinbouwgebied Kievitsakkers 2015

Golfbaan De Swinkelsche, eerste herziening

Groote Hoeven

Haagdoornweg ong.

Heieind 10 Someren, Buitengebied Someren, wijzigingsplan

Heikantstraat, Ruimte voor Ruimte woningen

Heikantstraat 32

Heikantstraat 35 en Dellerweg 30

Heikantstraat-Dellerweg-Ruiter

Hersel 1

Hoeksestraat (ong)

Hoevenstraat 4

Hoijserstraat 13

Hollestraat 3 en ong.

Hollestraat 21

Hollestraat 28

Hooghoefweg

Hoogspanningsverbinding

Houtbroekdijk 29 en ongenummerd

Houtbroekdijk 30

Houtbroekstraat 8, Buitengebied 2014 herziening

Houtbroekstraat 9

Kanaaldijk-Zuid 10-11

Kerkendijk-Michelslaan

Kerkendijk 60

Kerkendijk 72-76

Kerkendijk 80

Kerkendijk 94a en Kerkendijk 134-138

Kerkendijk 138 a

Kerkendijk 154-156

Kerkendijk 158 Someren, Loonbedrijf

Kerkstraat 30 Someren

Kerkstraat 70 Someren

Kievitstraat 29

Kromvenweg Lierop

Kuilerstraat 25

Kuilerstraat 25, woningsplitsing

Laan ten Boomen Lierop

Laan ten Boomen 30, wijzigingsplan 'Buitengebied Someren' 

Laan ten Boomen ong. (naast  nr. 31)

Laarstraat 5

Lage Akkerweg

Landgoed De Heihorsten

Landgoed De Heihorsten herziening 2013

Lierop

Lieropsedijk 11

Lieropsedijk 28 en 47

Limburglaan 16 Someren-Heide

Limburglaan 25 en Kraaiendijk 35, tweede vaststelling

Limburglaan 28 Someren

Loovehof

Michelslaan 11-11a

Moorsel 1

Moorsel 3

Moorsel 7

Nieuwendijk 34, Multifunctionele accommodatie

Nieuwendijk 84

Nieuwendijk 126

Nieuwendijk 143

Oude Goorenweg 5, Buitengebied Someren wijziging

Parapluplan NAF beleid

Parapluplan parkeren bebouwde kommen

Plattelandswoningen Someren

Ploegstraat 59, Hoijserstraat 19 en Vaarsehoefweg 22

Recreatieve zone De Heihorsten

Recreatieve zone De Heihorsten, wijziging Provincialeweg 9 wijzigingsplan

Reststroken Someren 2017

Ruiter 10 Someren

Ruiter 17 Someren

Ruiter 20 Someren

Bestemmingsplan Ruitersportcentrum Het Keelven

Slievenstraat ongenummerd (naast nummer 3)

Slievenstraat 68

Smulderslaan 51 Someren-Heide

Someren-Dorp

Someren-Dorp, Witvrouwenbergweg 12, Geldestraat 11 en Dorpsweg 3

Someren-Eind

Someren-Heide

Somerenseweg 23 -23a

Smulderslaan 38, plattelandswoning

Someren-Heide Zuid, herziening

Somerdaal

Somerense Vennen, Centrumvoorziening

Stalmansweg 9-11

St. Antoniushof Someren-Eind

Uitbreiding Lierop

Uitbreiding Lierop fase III

Vaarselstraat (ong, tussen 48 en 54), Ruimte voor Ruimte woning

Vaartdijk 5

Veegplan gemeente Someren 2015

Veegplan II Someren

Veegplan III Someren

Veegplan IV Someren

Veegplan V Someren

Veegplan VI

Veegplan VII

Veegplan VIII

Veegplan IX

Verkochte stroken 2014

Vinkenstraat – Loostreeplaan

Vogelasiel Someren

Voormalige pastorielocatie

Voormalige Pauluskerklocatie

Voormalige Paulusschoollocatie

Waterdael III

Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5

Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 21

Ruimte voor Ruimte woning Winkelstraat (ong)

Winkelstraat 15

Witvrouwenbergweg - Acaciaweg, rotonde

Woonwagenlocatie Muldersweg te Someren

Zandstraat, twee woningen

Zandstraat 99