Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een vergunning waarin één of meerdere vergunningplichtige activiteiten verleend kunnen worden. Bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsen van een schutting of een monument verbouwen. Hiervoor logt u in bij het Omgevingsloket met uw DigiD of eHerkenning. Via deze website vult u diverse aanvraaggegevens in en kunt u documenten, zoals tekeningen en rapporten, uploaden. Wanneer uw aanvraag goed bij de gemeente is aangekomen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. 

Vooroverleg

In sommige gevallen kunt u uw bouwplan vergunning vrij uitvoeren. Doe hiervoor de vergunningencheck op het Omgevingsloket. Twijfelt u of u uw bouwplan vergunningsvrij kunt uitvoeren? Dan kunt u een vooroverleg indienen. Als u vooraf uw plannen bespreekt met de gemeente, bespaart u op kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller. 

Voor de aanvraag van het vooroverleg heeft u informatie over de planlocatie en relevante bijlagen nodig. U regelt dit via het Omgevingsloket. Ga naar aanvraag/melding. Na het invullen van alle gegevens kunt u kiezen voor de knop 'vooroverleg'. U ontvangt van de gemeente spoedig een ontvangstbevestiging.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de bouwkosten van uw project. Kijk in de legesverordening bij hoofdstuk 3 omgevingsvergunning, bouwactiviteiten 2.3.1.1

Wet Bibob

De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen aan de Wet Bibob. In dat geval vragen we u om een Bibob-vragenformulier in te vullen. Let op: het Bibob-vragenformulier en eventuele bijlagen kunt u niet indienen via het Omgevingsloket. U levert dit in een gesloten envelop in bij de gemeente, onder vermelding van ‘Bibob’.

Handboek BOPA

Handleiding BOPA (pdf, 1.143 kB)