Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is één vergunning om meerdere activiteiten aan te vragen. Bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsen van een schutting of een monument verbouwen. Hiervoor logt u in bij het Omgevingsloket met uw DigiD of eHerkenning. Als u al een vooroverleg heeft gehad of u wilt zonder vooroverleg een officiële aanvraag indienen, selecteer dan in het Omgevingsloket 'aanvraag/melding'. U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging van het omgevingsloket.

Vooroverleg

In sommige gevallen kunt u uw bouwplan vergunning vrij uitvoeren. Doe hiervoor de vergunningencheck op het Omgevingsloket. Twijfelt u of u uw bouwplan vergunningsvrij kunt uitvoeren? Dan kunt u een vooroverleg indienen. Als u vooraf uw plannen bespreekt met de gemeente, bespaart u op kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller. Let op, verwar het vooroverleg niet met het principeverzoek. Heeft u bouwplannen maar voldoen deze niet (direct) aan de regels van het bestemmingplan? Dien dan een principeverzoek in om de haalbaarheid van uw plannen te toetsen.

Voor de aanvraag van het vooroverleg heeft u informatie over de planlocatie en relevante bijlagen nodig. U regelt dit via het Omgevingsloket. Ga naar aanvraag/melding. Na het invullen van alle gegevens kunt u kiezen voor de knop 'vooroverleg'. U ontvangt van de gemeente spoedig een ontvangstbevestiging.

Kosten vooroverleg

Het vooroverleg kost € 282,00

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de bouwkosten van uw project. Kijk in de legesverordening bij hoofdstuk 3 omgevingsvergunning, bouwactiviteiten 2.3.1.1

Wet Bibob

De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen aan de Wet Bibob. In dat geval vragen we u om een Bibob-vragenformulier in te vullen. Let op: het Bibob-vragenformulier en eventuele bijlagen kunt u niet indienen via het Omgevingsloket. U levert dit in een gesloten envelop in bij de gemeente, onder vermelding van ‘Bibob’.