Slopen

Meestal volstaat een sloopmelding. Voor slopen bij monumenten of binnen een beschermd dorpsgezicht hebt u een omgevingsvergunning nodig. Een sloopmelding doet u minimaal 4 weken voor aanvang van het wer

Sloopmelding verplicht

  • Bij een (geschatte) hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval van 10m³ of meer (onder de 10m³ is meldingsvrij)
  • Als u tijdens de werkzaamheden asbest verwijdert, sloopt of demonteert. In de meeste gevallen schakelt u hiervoor een gecertificeerd bedrijf in

Uitzondering particulieren

Particulieren mogen maximaal 35 m² asbesthoudend materiaal op hun eigen perceel zelf verwijderen zonder sloopmelding. Dit geldt alleen voor geschroefde, asbesthoudende platen (geen dakleien) en asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking.

Twijfelt u over deze uitzondering? Neem dan contact op met de gemeente

Mobiel puinbreken

Wilt u een mobiele puinbreker gebruiken? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint. Tenminste 2 werkdagen voordat u werkelijk met puinbreken begint moet u de definitieve startdatum aan de gemeente doorgeven. Heeft u een meldingsformulier nodig, neem dan contact op via (0493) 494 888. 

Voor mobiele puinbrekers gelden de regels in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval