Slopen stallen buitengebied

De gemeente heeft vier unieke sloopmaatregelen.

Wat bieden we?

  • Een slooplening: u kunt bij ons maximaal € 55.000 lenen tegen een vaste lage rente en andere gunstige voorwaarden
  • Na sloop mag u 250 m² bijgebouw bij uw woning bouwen (in plaats van 100 m²)
  • U ontvangt een sloopsubsidie van 10% van de geraamde sloopkosten tot een maximum van € 5.000. Het totale subsidiebudget bedraagt € 50.000. Hiervan is nog ruim € 5.000 beschikbaar (april 2023). Op is op!
  • Oprichting van een Sloopbank: hier komen vraag en aanbod van gesloopte meters samen

Waarom nu meedoen?

  • Slopen van oude stallen betekent een opwaardering van uw perceel
  • Het verhoogt niet alleen de verkoopwaarde van uw woning, maar wij kunnen ook zorgen voor de juiste functie (voorheen bestemming)
  • Vrij uitzicht

Ons belang

Verpaupering van het buitengebied tegengaan door leegstand van veel stallen