De Sloopbank

De Sloopbank is een soort ‘marktplaats’, waar vraag en aanbod van sloopmeters bij elkaar worden gebracht. De gemeente beheert de administratie en zorgt voor het overzicht.

  Beschikbare sloopmeters

  Er zijn op dit moment geen sloopmeters beschikbaar.

  Wilt u een gebouw slopen?

  • Meld dit bij de gemeente en uw sloopmeters worden, samen met uw contactgegevens, geregistreerd op een lijst in de Sloopbank
  • Iemand die extra meters wil bouwen, kan deze inzien en contact opnemen om die meters te kopen
  • Jullie bepalen onderling de prijs en het moment van overdracht
  • In overleg met de gemeente stelt u ondertussen een wijziging van het omgevingsplan op zodat de gesloopte gebouwen niet opnieuw worden opgetrokken
  • Op het moment dat de wijziging van het omgevingsplan is vastgesteld kunnen de meters daadwerkelijk worden ingezet bij de koper
  • U sluit samen met de koper een overeenkomst en stuurt deze naar de gemeente. De gemeente zorgt voor het actueel houden van de Sloopbank
  • Let op: U komt alleen in aanmerking voor de sloopbank als u bereid bent ook uw (agrarische) functie (voorheen bestemming) te wijzigen naar een reguliere woonfunctie (voorheen bestemming) . Als u sloopt en uw agrarische functie (voorheen bestemming) wilt behouden, komt u wel in aanmerking voor de sloopsubsidie (mits het budget daarvoor nog toereikend is), niet de sloopbank. In deze gevallen kunnen wij namelijk niet planologisch regelen dat er in de toekomst opnieuw stallen worden opgetrokken op uw locatie.

  Meters aanvragen of aanbieden

  • Wilt u gebruik maken van aangeboden sloopmeters? Vul het digitale formulier in
  • Wilt u meters aanbieden voor de Sloopbank? Vul het digitale formulier in