Tijdelijke woonunit

Gaat u een woning bouwen, ingrijpend verbouwen of vervangende nieuwbouw plegen? Dan heeft u soms tijdelijk onderdak nodig. Een tijdelijke voorziening zoals een woonunit of de tijdelijke bewoning van een bestaand bijgebouw kan dan de oplossing zijn. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

  Aanvragen vergunning

  Dien de vergunningaanvraag in via de website www.omgevingsloket.nl. Bij de aanvraag kiest u als werk ‘Woning bouwen’. Bij de aanvraag moet u het volgende uploaden:

  • een tekening van de situatie van het perceel met ingetekende woonunit
  • een plattegrond van de tijdelijke woonunit met indeling, ruimtebenamingen en de gevelaanzichten van de unit.

  Op de tekeningen geeft u de hoogte-, lengte-, breedtematen van de unit en de afstand van de unit tot de perceelsgrenzen aan. De situatie moet op schaal 1:1000 zijn.

  De gemeente verleent de vergunning voor de tijdelijke woonunit voor de duur van de (ver-)bouwwerkzaamheden van de woning. Op het aanvraagformulier geeft u de verwachte redelijke termijn aan. De maximaal redelijke termijn is twee jaar.

  De tijdelijke vergunning vraagt u in een aparte aanvraag aan. U kunt de aanvraag niet combineren met de vergunningaanvraag van (bijvoorbeeld) de woning.

   Voorwaarden

   • Voorafgaand of gelijktijdig aan de vergunningsaanvraag voor de woonunit, dient u een (complete) vergunningsaanvraag voor de nieuw op te richten woning in. Is dit niet het geval, dan wordt de vergunningaanvraag voor een tijdelijke woonunit niet in behandeling genomen
   • De woonunit moet voldoen aan de technische eisen voor tijdelijke bouwwerken uit het Bouwbesluit 2012. Denk aan brandveiligheid, rookmelder(s), ventilatievoorzieningen(roosters) in de verblijfsruimten, afzuiging ventilatielucht in bad- en toiletruimten, etc
   • Voordat u de tijdelijke woonunit mag plaatsen, moet de koopakte van de (gemeente)grond gepasseerd zijn.
   • Meld het plaatsen en weer verwijderen van de tijdelijke woonunit tenminste 3 werkdagen vóór de geplande datum bij team Handhaving.

   Behandeltermijn

   • De maximale behandeltermijn van een omgevingsvergunningaanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit is 8 weken
   • Neem vooraf contact op met een medewerker van het team Vergunningen van de gemeente om te checken of er zaken zijn waarmee u rekening moet houden. Zo houdt u de behandeltermijn zo kort mogelijk. Contact opnemen kan via gemeente@someren.nl of via (0493) 494 888.

   Kosten

   Aan een vergunning zijn legeskosten verbonden.

   Gas- en rioolaansluiting

   • Er komt geen gasaansluiting op een tijdelijke woonunit
   • Lees voor het aansluiten op het riool verder op de pagina Rioolaansluiting

   Inrit aanleggen

   Voor het aanleggen van een inrit heeft u toestemming nodig van de gemeente. 

   • Gaat de inrit over een sloot of greppel? Dien dan een aanvraag in voor aanleg of wijzigen dam of duiker
   • Is er geen sprake van een sloot of greppel. Dien dan een aanvraag in voor aanleg of wijzigen inrit 

   U ontvangt binnen 4 weken antwoord op uw verzoek.