Centrumplan

WaarDe planlocatie betreft het centrum van Someren-dorp.
Wat Momenteel wordt er door de gemeente Someren gewerkt aan de mogelijke stedenbouwkundige invulling van het centrum van Someren-dorp. Beoogd wordt om op deze locatie verschillende gebruiksfuncties te combineren.
FaseDefinitiefase
Meer informatiehttps://www.someren.nl/over-de-gemeente/plannen-en-projecten/centrumplan-someren