Centrumplan Someren

In mei 2021 heeft de gemeenteraad van Someren de Centrumvisie Someren aangenomen. Deze centrumvisie is in een zorgvuldig en intensief proces met allerlei betrokkenen tot stand gekomen.

Kernelementen uit de visie zijn dat het centrum een sfeervol, levendig, vitaal en onderscheidend dorpshart moet worden waar winkelen, ontmoeten, beleven en genieten centraal staan. Een place to buy, een place to meet en een place to be. Een compact centrum met het Wilhelminaplein als huiskamer van Someren (horeca en evenementenplein) en Postelstraat Noord en Zuid als winkel-/koop-/loopgebied. Ook staat een structurele verbetering van de verkeerssituatie qua routing en parkeren hoog op de agenda.

Stedenbouwkundig ontwerp

Om dit te realiseren, is de volgende stap een stedenbouwkundig plan. Daar waar de centrumvisie een met woorden omschreven visie is, is het stedenbouwkundig plan een ruimtelijke uitwerking daarvan. Het is een ontwerp van de herontwikkeling van het centrum en stelt daarmee tevens de randvoorwaarden waarbinnen het private vastgoed in het centrum zich kan ontwikkelen. Met het centrum van Someren wordt het Wilhelminaplein en de Postelstraat bedoeld, met de direct aanliggende bebouwing.

Private ruimte

Dit deel van het centrum is niet in het bezit van de gemeente, maar van andere (vastgoed)eigenaren. In het stedenbouwkundig plan beschrijven we aan welke voorwaarden nieuwe ontwikkelingen in deze ruimte moeten voldoen.

Publieke ruimte

Dit is het deel van ons centrum dat voor iedereen toegankelijk is. In de toekomst willen we hier een open, uitnodigende ruimte voor onze inwoners en bezoekers van maken. Daarom is uw mening hierover belangrijk en horen wij deze graag. 

Achtergrondinformatie

Een centrum ontwikkelen kun je niet alleen, dat doe je samen. Overheid en centrumondernemers sloegen daarom de handen ineen. Na de zomer van 2021 is de gemeente aan de slag gegaan met het maken van de eerste schetsplannen. Dit in samenwerking met een werkgroep van private vastgoedeigenaren uit het centrum en met behulp van het stedenkundig adviesbureau Sweco. Deze eerste schetsplannen kwamen voor uit een eerder opgestelde centrumvisie. Hiervoor zijn onderzoeken gestart naar onder meer verkeer, parkeren en mogelijkheden voor woningbouw. Ook kwam er een nieuwe retailvisie voor de detailhandel. Bij dit proces zijn participatiegroepen betrokken die bestaan uit ondernemers uit de horeca en detailhandel uit het centrum. Met de reacties uit de inloopbijeenkomsten van 2022 en van de participatiegreopen is er verder gewerkt aan de centrumplannen. 

Lees meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van de centrumvisie.

 

Contact

Heeft u nog vragen hierover? Neem dan contact op met Johan van der Burg, beleidsmedewerker Ruimtelijke ontwikkeling via centrum@someren.nl of telefoon (0493) 494 888.