Overzicht nevenfuncties voorzitter en leden bezwaarschriftencommissie

De heer mr. P.A.J.S. Lathouwers

Hoofdfunctie: bestuurlijk-juridisch adviseur gemeente ‘s-Hertogenbosch
Nevenfuncties:

 • Voorzitter/lid Commissie bezwaarschriften van de A2-gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard)
 • Lid Commissie bezwaarschriften gemeente Dongen
 • Voorzitter Commissie voor de bezwaarschriften gemeente Nuenen
 • Voorzitter gezamenlijke bezwaarschriftencommissie gemeenten Asten en Someren
 • Voorzitter bezwarencommissie gemeente Meierijstad
 • Voorzitter/lid Commissie bezwaarschriften gemeente Oss
 • Voorzitter bezwaarschriftencommissie Stichting Ascert
 • Lid Commissie bezwaarschriften gemeente Son en Breugel
 • Eigenaar en adviseur van rechtskundig adviesbureau Lathouwers Juridisch Advies te Helmond

De heer mr. R.J. Boogers

Hoofdfunctie: advocaat bij BG.Legal in ’s-Hertogenbosch.
Nevenfuncties:

 • Lid Commissie bezwaarschriften gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Lid gezamenlijke bezwaarschriftencommissie gemeenten Asten en Someren
 • Voorzitter/lid commissie bezwaarschriften gemeente Oss
 • Vaste medewerker Tijdschrift voor Praktisch
 • Bestuursrecht
 • Lid Vereniging Vastgoed Juristen [VVJ]
 • (aspirant) Lid van de Vereniging van Milieurechtadvocaten (VMA)

De heer mr. H.H.W.M. Jacobs

Hoofdfunctie: bestuurlijk juridisch adviseur gemeente Helmond
Nevenfuncties:

 • Lid gezamenlijke bezwaarschriftencommissie gemeenten Asten en Someren
 • Lid Raad van Advies SBG (Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen)
 • Lid Adviescommissie Gemeenterecht VNG

Mevrouw mr. C.J.M.H. Meulendijk

Hoofdfunctie: Juridisch medewerker/secretaris commissie bezwaarschriften Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard)
Nevenfuncties:

 • Secretaris Klachtenonderzoekscommissie St. Anna Zorggroep
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Oisterwijk
 • Lid gezamenlijke bezwaarschriftencommissie gemeenten Asten en Someren

Mevrouw mr. M. van Tijn

Hoofdfunctie: Staf Arbeidsdeskundige Werkbedrijf UWV Helmond-de Peel
Nevenfuncties:     

 • Lid Ombudscommissie Eindhoven
 • Lid gezamenlijke bezwaarschriftencommissie gemeenten Asten en Someren

Mevrouw mr. H.M.E. Baten

Hoofdfunctie: Coördinator juridische zaken bij de gemeente Oisterwijk
Nevenfunctie: Lid gezamenlijke bezwaarschriftencommissie gemeenten Asten en Someren

De heer mr. R.M. Brill

Hoofdfunctie: Senior juridisch adviseur bij gemeente Amersfoort
Nevenfuncties:

 • Voorzitter (plaatsvervangend) Klachtencommissie Jeugd West-Brabant
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Helmond
 • Lid bezwaarschriftencommissie Asten-Someren
 • Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Maashorst