Omgevingsvisie

De ontwerp-omgevingsvisie met bijbehorende achtergronddocument is gereed en ligt vanaf 21 december ter inzage.  Tot en met 1 februari 2024 kunnen zienswijzen worden ingediend.

De ontwerp-omgevingsvisie

Onze ontwerp- omgevingsvisie is een kort en helder document dat voor veel doeleinden gebruikt kan worden.  Maar soms is meer informatie nodig: bijvoorbeeld bij het uitwerken van een concreet project. Dan is meer achtergrondinformatie nodig, bijvoorbeeld waar een bepaalde ambitie op is gebaseerd en waar dit vandaan komt. Daarom hebben we bij de omgevingsvisie ook een gedetailleerd achtergronddocument gemaakt. Het achtergronddocument heeft dezelfde indeling als de omgevingsvisie, waardoor makkelijk informatie terug is te vinden. Beide documenten zijn opgebouwd volgens dezelfde opbouw.

Ontwerp-omgevingsvisie (pdf, 24.291 kB) 

Achtergronddocument (pdf, 51.878 kB) 

We zijn niet blanco begonnen met het opstellen van de omgevingsvisie.

We zijn uitgegaan van het beleid dat we al hadden en in veel  gevallen ook nog actueel en relevant was. Daarnaast hebben we verschillende participatiemomenten gehouden met

  • Het college van burgemeester en wethouders
  • De gemeenteraad
  • De samenleving via straatgesprekken en bijeenkomsten in de verschillende dorpen
  • Ambtelijk experts
  • Stakeholders
  • Ketenpartners
  • De Kinderraad

Dit heeft geleid tot de ontwerp-omgevingsvisie die hierboven in te zien is.

Zienswijzen

 

Wij nodigen u van harte uit om deze ontwerp-omgevingsvisie te bekijken en hierop te reageren.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

Wilt u een zienswijze indienen, dan kan dat op de volgende manieren:

  • Schriftelijk, door uw zienswijze op te sturen naar de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren of per mail via gemeente@someren.nl
  • Mondeling, hiervoor kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum (KCC)  via telefoonnummer (0493) 494888.

Meer informatie

Heeft u nog vragen hierover of wilt u het plan buiten openingstijden inzien, dan kunt u voor 1 februari 2024 contact opnemen met het KCC via telefoonnummer (0493) 494888.