Aangifte vermissing reisdocument/rijbewijs

  • Is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt of gestolen? Meld dit direct online om misbruik van het document te voorkomen
  • De vermissing moet doorgegeven zijn voor de aanvraag van een nieuw document, of u meldt de vermissing bij de aanvraag van het nieuwe document
  • U hoeft geen aangifte bij de politie te doen

Rijbewijs kwijt

  • Vindt u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs terug nadat u aangifte van vermissing heeft gedaan? Dan is dat document niet meer geldig!
  • U bent verplicht om het gevonden document in te leveren bij de gemeente. Het document staat namelijk als vermist geregistreerd
  • Uw gestolen of vermiste document wordt geregistreerd om fraude en misbruik tegen te gaan

In het buitenland uw reisdocument kwijtgeraakt?

  • Meld dit zo snel mogelijk bij de plaatselijke politie
  • Vraag meteen een nieuw paspoort of tijdelijk reisdocument aan (noodpaspoort of laissez-passer). Hiermee kunt u terug naar Nederland reizen. Deze aanvraag doet u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid
  • In Nederland moet de gemeente een verklaring van vermissing opmaken. Meld het verlies van uw reisdocument daarom direct online bij de gemeente. U kunt met dit formulier meteen een nieuw reisdocument aanvragen. Of maak een afspraak