Aangifte vermissing reisdocument/rijbewijs

Is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt of gestolen? Meld dit direct online. Dan wordt uw gestolen of vermiste document geregistreerd om fraude en misbruik tegen te gaan. 
De vermissing moet doorgegeven zijn vóór de aanvraag van een nieuw document, of u meldt de vermissing bij de aanvraag van het nieuwe document. U hoeft geen aangifte bij de politie te doen.

Rijbewijs kwijt

U kunt via de website van de RDW online de vermissing van uw rijbewijs doorgeven. Ga hiervoor naar Rijbewijs kwijt of gestolen | RDW.
U kunt het ook melden in het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie op de pagina rijbewijs.

Teruggevonden

Vindt u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs terug nadat u aangifte van vermissing heeft gedaan? Dan is dat document niet meer geldig! U bent verplicht om het gevonden document in te leveren bij de gemeente. Het document staat namelijk als vermist geregistreerd

In het buitenland uw reisdocument kwijtgeraakt?

Meld dit zo snel mogelijk bij de plaatselijke politie. Vraag meteen een nieuw paspoort of tijdelijk reisdocument aan (noodpaspoort of laissez-passer). Hiermee kunt u terug naar Nederland reizen. Deze aanvraag doet u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

In Nederland moet de gemeente een verklaring van vermissing opmaken. Meld het verlies van uw reisdocument daarom direct online bij de gemeente. U kunt met dit formulier meteen een nieuw reisdocument aanvragen. Of maak een afspraak.