Samenstelling college

Gemeente Someren heeft een burgemeester en drie wethouders. Ieder collegelid is belast met een aantal beleidsterreinen. Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagochtend.
Bekijk de nevenfuncties van de collegeleden.

Wilt u de burgemeester of een wethouder spreken? Bel dan (0493) 494 888. Via het Klant Contact Centrum kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat.

Burgemeester D. Blok

Telefoon: (0493) 494 888
E-mail: burgemeester@someren.nl

Portefeuille

 • Burgerzaken en algemeen bestuur
 • Integriteit
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Communicatie
 • Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid
 • ICT en archief

Wethouder A.A.H. Swinkels

Telefoon: (0493) 494 888
E-mail: l.swinkels@someren.nl
Wethouder Swinkels is 1e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Economische zaken
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Verenigings- en vrijwilligersbeleid
 • Volkshuisvesting
 • Vrijetijdseconomie

Wethouder K. Kusters

Telefoon (zakelijk): (0493) 494 888
E-mail: k.kusters@someren.nl
Wethouder Kusters is 2e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Beheer gemeentelijke gebouwen
 • Financiën
 • Grond- en vastgoedbeleid
 • Verkeer en mobiliteit
 • Maatschappelijke zorg
 • Volksgezondheid en sport
 • Welzijn en doelgroepenbeleid

Wethouder W. van Doorn

Telefoon (zakelijk): (0493) 494 888
E-mail: w.vandoorn@someren.nl
Wethouder Van Doorn is 3e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Afval
 • Beheer water en riool
 • Beheer buitenruimte
 • Energietransitie
 • Kunst en cultuur
 • Natuur en milieu
 • Onderwijs
 • Participatiewet, werk en inkomen
 • Personeel en organisatieontwikkeling

Gemeentesecretaris J. Koppers-van der Krabben

Telefoon (zakelijk): (0493) 494 888
E-mail: J.Koppers@someren.nl

Taken

 • Leidt de gemeentelijke organisatie
 • Inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren
 • Ondersteunt en adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen.
 • Is de schakel tussen wat het bestuur wil en de organisatie kan

Programma's

 • Duurzaamheid: coördinerend wethouder Van Doorn
 • Implementatie omgevingswet: coördinerend burgemeester Blok
 • Inclusiviteit: coördinerend wethouder Kusters
 • Klimaatadaptatie: coördinerend wethouder Swinkels