Samenstelling college

 • Gemeente Someren heeft een burgemeester en drie wethouders
 • Ieder collegelid is belast met een aantal beleidsterreinen
 • Het college van burgemeester en wethouder vergadert elke dinsdagochtend
 • Bekijk de nevenfuncties van de collegeleden

Burgemeester of wethouders spreken

 • Bel (0493) 494 888. Via het Klant Contact Centrum kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat

Burgemeester D. Blok

Foto Dilia Blok

Tel. (zakelijk) (0493) 494 888
e-mail: burgemeester@someren.nl

Portefeuille

 • Burgerzaken en algemeen bestuur
 • Integriteit
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Communicatie
 • Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid

 

Wethouder A.A.H. Swinkels

Louis Swinkels

tel. (zakelijk) (0493) 494 888
e-mail: l.swinkels@someren.nl

Wethouder Swinkels is 1e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Beheer buitenruimte
 • Economische zaken
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Verenigings- en vrijwilligersbeleid
 • Verkeer en mobiliteit
 • Volkshuisvesting
 • Vrijetijdseconomie

 

Wethouder K. Kusters

Koert Kusters

Tel. (zakelijk) (0493) 494 888
e-mail: k.kusters@someren.nl

Wethouder Kusters is 2e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Beheer gemeentelijke gebouwen
 • Financiën
 • Grond- en vastgoedbeleid
 • ICT
 • Maatschappelijke zorg
 • Volksgezondheid en sport
 • Welzijn en doelgroepenbeleid

 

Wethouder W. van Doorn

Willem van Doorn

Tel. (zakelijk) (0493) 494 888
e-mail: w.vandoorn@someren.nl

Wethouder Van Doorn is 3e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Afval
 • Beheer water en riool
 • Energietransitie
 • Kunst en cultuur
 • Natuur en milieu
 • Onderwijs
 • Participatiewet, werk en inkomen
 • Personeel en organisatieontwikkeling

Gemeentesecretaris J. Koppers-van der Krabben

Judith Koppers

tel. (zakelijk) (0493) 494 888
e-mail: J.Koppers@someren.nl

Taken

 • Leidt de gemeentelijke organisatie, inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren
 • Ondersteunt en adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen. Is de schakel tussen wat het bestuur wil en de organisatie kan

Programma’s

 • Duurzaamheid: coördinerend wethouder Van Doorn
 • Implementatie omgevingswet: coördinerend burgemeester Blok
 • Inclusiviteit: coördinerend wethouder Kusters
 • Klimaatadaptatie: coördinerend wethouder Swinkels